Plánek Cheopsovy pyramidy, šedá oblast ukazuje polohu nově objevené místnosti.

Plánek Cheopsovy pyramidy, šedá oblast ukazuje polohu nově objevené místnosti. | zdroj: ancientpages.com


Je v nově objevené komoře v Cheopsově pyramidě faraonův železný trůn?

TÉMATA: pyramidy | egypt | nálezy | archeologie

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 01. 2018 | 09:27

Před zhruba dvěma měsíci byl v Cheopsově (Chufuově) pyramidě v Egyptě odhalen nový, asi třicet metrů dlouhý prostor. Tato nová komora byla detekována pomocí speciálního skenu. Nyní se objevila hypotéza, že uvnitř by mohl být také železný trůn faraona Cheopse (Chufua).

„Je zde jedna možná interpretace, která je v souladu s tím, co víme o pohřebních zvycích Egypťanů a co jsme také nyní četli na nápisech v pyramidě. V těchto textech se píše, že faraon předtím, než dosáhl hvězd na severu, musel projít branami na nebesích a usednout na železný trůn,“ píše se ve výzkumné zprávě. Je tedy někde v nově objevené prostoře skutečně železný trůn?

Nově objevená komora nemá podle všeho žádný praktický účel. V pyramidě jsou rovněž čtyři tunely, dvěma z nich je možné pozorovat hvězdy na obloze, protože končí otvorem ve zdi pyramidy. Dva naopak končí dveřmi. Jižní dveře již byly několikrát prozkoumány a nikam nevedou, severní zatím nebyly prozkoumány vůbec. Právě tady tkví podle vědců klíč k celé záležitosti. Severní dveře by mohly být ona nebeská brána, kterou musí duše faraona projít k severním hvězdám. Dveře by mohly spojovat šachtu s nově objevenou místností, ve které by se tedy měl nacházet onen železný trůn.

Vědci dokonce tuší, jak by tento trůn mohl ve skutečnosti vypadat. Odborníci z Harvardovy univerzity totiž již dříve zrekonstruovali trůn královny Hetepheres I., matky faraona Chufua. Byla to poměrně nízká židle z cedrového dřeva, pokrytá zlatými pláty a bohatě zdobená. Chufuův trůn by mohl vypadat stejně, jen místo zlatých plátů by mohly být použity pláty železné. Běžné železo samozřejmě není cennější než zlato a Chufu by si jej na trůn nikdy nedal. Ale řeč je o meteorickém železe, tedy rudě, kterou získávali Egypťané z meteoritů spadlých na zem. Tato hornina naopak byla považována za vůbec nejcennější.

Jak tuto hypotézu potvrdit? Jedině průzkumem severní šachty. Teprve tím by se ověřilo, zda chodba vede do nově objeveného prostoru a případně by se zjistilo, co se v komoře nachází. Jenže v současnosti jsou v kurzu spíše neinvazivní techniky průzkumu, jako je například skenování, takže je otázka, kdy a zda vůbec k novému průzkumu severní šachty dojde. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 01. 2018 | 09:27

Zavří­t reklamu