Plužiny u Modlíkova na Táborsku. Foto: Upvision

Plužiny u Modlíkova na Táborsku. Foto: Upvision | zdroj: kudyznudy.cz


Je jen málo míst v Česku, kde se dochovaly středověké plužiny

TÉMATA: krajina | středověk | pole | česko | zemědělství

user-avatar

Václav Pokorný

5. 05. 2019 | 09:05

Po celá staletí rolníci a sedláci chránili své přesně vymezené pozemky před nepřízní počasí vysazováním keřů a stromů a udržováním mezí. Pole tak byla více chráněna před větrem, mrazem, sněhem i vodou.

Plužiny byly hospodářské pozemky náležející k vesnici, které ve středověku zajišťovaly obživu vesnickému  obyvatelstvu.  Byl to souhrn všech polí, luk a pastvin propojených navzájem sítí cest.

V 50. až 80. letech 20. století však došlo k dramatické proměně české krajiny. Na její tvář mělo vliv scelování malých polí v ohromné lány, likvidace krajinných prvků, jako byly mokřady, remízky, meze nebo aleje. Taková krajina dnes působí velmi fádním dojmem, podléhá erozi a je citlivější ke klimatickým změnám.

Přesto v Česku stále existují místa, která si zachovala původní krajinný ráz. Plužiny se dochovaly do dnešních dob především v podhorských oblastech. Většinou se sice změnily na pastviny, ale své kouzlo si uchovaly dodnes. Jejich půvab nejvíce vynikne z ptačího pohledu.

Podívejte se na fotografie, které pořídila společnost Upvision, zabývající se leteckým snímkováním.

 

user-avatar

Václav Pokorný

5. 05. 2019 | 09:05

Zavří­t reklamu