válkaČeskoslovenskoobjevy

Je jen málo míst v Česku, kde se dochovaly středověké plužiny

Je jen málo míst v Česku, kde se dochovaly středověké plužiny
Zdroj: kudyznudy.cz
+ 9 fotek+ 10 fotek

Po celá staletí rolníci a sedláci chránili své přesně vymezené pozemky před nepřízní počasí vysazováním keřů a stromů a udržováním mezí. Pole tak byla více chráněna před větrem, mrazem, sněhem i vodou.

Václav Pokorný 5. května 2019

Plužiny byly hospodářské pozemky náležející k vesnici, které ve středověku zajišťovaly obživu vesnickému obyvatelstvu. Byl to souhrn všech polí, luk a pastvin propojených navzájem sítí cest.

V 50. až 80. letech 20. století však došlo k dramatické proměně české krajiny. Na její tvář mělo vliv scelování malých polí v ohromné lány, likvidace krajinných prvků, jako byly mokřady, remízky, meze nebo aleje. Taková krajina dnes působí velmi fádním dojmem, podléhá erozi a je citlivější ke klimatickým změnám.

Přesto v Česku stále existují místa, která si zachovala původní krajinný ráz. Plužiny se dochovaly do dnešních dob především v podhorských oblastech. Většinou se sice změnily na pastviny, ale své kouzlo si uchovaly dodnes. Jejich půvab nejvíce vynikne z ptačího pohledu.

Podívejte se na fotografie, které pořídila společnost Upvision, zabývající se leteckým snímkováním.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu