Říp je památné místo české mytologie a historie. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde usadit. Kopec Říp s rotundou je chráněn jako národní kulturní památka.

Říp je památné místo české mytologie a historie. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde usadit. Kopec Říp s rotundou je chráněn jako národní kulturní památka. | zdroj: wikipedia commons


Je hora Říp energetický střed české země?

TÉMATA: čechy | krajina | kopce | posvátná geometrie | geomantie | hora říp

user-avatar

Václav Pokorný

28. 09. 2019 | 09:00

Žádná jiná česká hora není tak spojena s duší českého národa jako hora Říp. Je to dáno nejen starými českými pověstmi, podle kterých na tuto horu přivedl svůj kmen praotec Čech, ale i její polohou v samém srdci české kotliny. Tato hora sopečného původu však vyzařuje i silnou ochrannou energii.

Výraznou dominantou polabské krajiny je již odpradávna hora Říp. Okolní krajinu převyšuje o 200 metrů a je tak orientačním bodem, který se nedá přehlédnout ani ze vzdálenosti desítek kilometrů. Její neobvyklý zvonovitý tvar a strategická poloha mezi Labem, Vltavou a Ohří od nepaměti poutala pozornost lidí. Název Říp je indoevropský a jeho původ sahá až do doby bronzové a znamená hora. Převzali ho čeští Slované od svých keltských předchůdců.

Podle nejnovějších archeologických poznatků existovala v Podřipsku rozsáhlá sídliště obytného, pohřebního i rituálního charakteru již od mladší doby kamenné až po středověk. Jde například o nálezy v Ledčicích, Straškově (neolitický rondel), Ctiněvsi a mohyly v Beřkovickém lese nebo v Kostomlatech. Archeologických nálezů ze samotného Řípu mnoho není. V 19. století bylo u tamní rotundy objeveno jen velké žároviště s kostmi jelenů, skotu, ovcí a jiných zvířat. Kopec samotný nebyl nikdy osídlen. Evropsky významná lokalita a přírodní památka Hora Říp se rozkládá na ploše 90,0487 ha a její nadmořská výška se pohybuje mezi 250 - 483 m n. m.

Z pohledu přírodní geomantie je však hora Říp pokládána za energeticky silnou horu, srovnatelnou v tomto směru s Blaníkem. Podle známého badatele a psychotronika Pavla Kozáka je zdrojem spirálovité energie, která směřuje na jihozápad. Pravotočivá energetická spirála proudí přes Levý Hradec, Prahu, Louny, Ještěd, Prachovské skály, Blaník do Kladrub. „Energie proudí z Řípu spirálou; její rychlost se zvětšuje geometrickou řadou. Vnáší tedy do systému dynamiku, která jej velmi posiluje. Zde je myslím největší energetický potenciál Čech, který je činí tak pozoruhodnými a obdivovanými (někdy potají) zvenku. Toto „zařízení“ funguje samo ze sebe a není nutno, aby bylo aktivováno. Touto silou mohou malé země odolávat tlaku silných sousedů, a podlehnou-li, je to jen dočasně. Jejich samostatnost je vždy reálným způsobem udržena,” tvrdí Pavel Kozák. Rotunda sv. Jiří na Řípu

Kozák pokládá Říp za centrální bod šestice „ochranných hor“: Ještědu, Sněžky, Kletě, Jezerní hory, Přimdy a Hradišťan. Energetický bod a průsečík linií je podle něj skryt ve zvonici rotundy. „Řipská svatyně, mající energetické vertikály do vesmíru i středu Země, byla využívána již v dobách předkeltských a je možné, že tehdy měla hora věhlas sahající velmi daleko k mnohým národům. Až později byl setřen, když byl Říp osvojen Čechy a posléze christianizován.“

Samotná hora je tvořena sodaliticko-nefelínickým čedičem, který obsahuje kromě olivínu i magnetovec, což způsobuje fyzikální anomálie. Střelka kompasu každým krokem míří jinam a často zde špatně fungují mobilní telefony a vysílače.

Na základě všech těchto poznatků se lze domnívat že mýtická hora Říp může být opravdu energetickým středem české země.

user-avatar

Václav Pokorný

28. 09. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu