válkaČeskoslovenskoobjevy

Je hora Říp energetický střed české země?

Je hora Říp energetický střed české země?
Zdroj: wikipedia commons

Žádná jiná česká hora není tak spojena s duší českého národa jako hora Říp. Je to dáno nejen starými českými pověstmi, podle kterých na tuto horu přivedl svůj kmen praotec Čech, ale i její polohou v samém srdci české kotliny. Tato hora sopečného původu však vyzařuje i silnou ochrannou energii.

Václav Pokorný 28. září 2019

Výraznou dominantou polabské krajiny je již odpradávna hora Říp. Okolní krajinu převyšuje o 200 metrů a je tak orientačním bodem, který se nedá přehlédnout ani ze vzdálenosti desítek kilometrů. Její neobvyklý zvonovitý tvar a strategická poloha mezi Labem, Vltavou a Ohří od nepaměti poutala pozornost lidí. Název Říp je indoevropský a jeho původ sahá až do doby bronzové a znamená hora. Převzali ho čeští Slované od svých keltských předchůdců.

Podle nejnovějších archeologických poznatků existovala v Podřipsku rozsáhlá sídliště obytného, pohřebního i rituálního charakteru již od mladší doby kamenné až po středověk. Jde například o nálezy v Ledčicích, Straškově (neolitický rondel), Ctiněvsi a mohyly v Beřkovickém lese nebo v Kostomlatech. Archeologických nálezů ze samotného Řípu mnoho není. V 19. století bylo u tamní rotundy objeveno jen velké žároviště s kostmi jelenů, skotu, ovcí a jiných zvířat. Kopec samotný nebyl nikdy osídlen.

Evropsky významná lokalita a přírodní památka Hora Říp se rozkládá na ploše 90,0487 ha a její nadmořská výška se pohybuje mezi 250 - 483 m n. m.

Evropsky významná lokalita a přírodní památka Hora Říp se rozkládá na ploše 90,0487 ha a její nadmořská výška se pohybuje mezi 250 – 483 m n. m.

Z pohledu přírodní geomantie je však hora Říp pokládána za energeticky silnou horu, srovnatelnou v tomto směru s Blaníkem. Podle známého badatele a psychotronika Pavla Kozáka je zdrojem spirálovité energie, která směřuje na jihozápad. Pravotočivá energetická spirála proudí přes Levý Hradec, Prahu, Louny, Ještěd, Prachovské skály, Blaník do Kladrub. „Energie proudí z Řípu spirálou; její rychlost se zvětšuje geometrickou řadou. Vnáší tedy do systému dynamiku, která jej velmi posiluje. Zde je myslím největší energetický potenciál Čech, který je činí tak pozoruhodnými a obdivovanými (někdy potají) zvenku. Toto „zařízení“ funguje samo ze sebe a není nutno, aby bylo aktivováno. Touto silou mohou malé země odolávat tlaku silných sousedů, a podlehnou-li, je to jen dočasně. Jejich samostatnost je vždy reálným způsobem udržena,” tvrdí Pavel Kozák.

Rotunda sv. Jiří na Řípu

Rotunda sv. Jiří na Řípu

Kozák pokládá Říp za centrální bod šestice „ochranných hor“: Ještědu, Sněžky, Kletě, Jezerní hory, Přimdy a Hradišťan. Energetický bod a průsečík linií je podle něj skryt ve zvonici rotundy. „Řipská svatyně, mající energetické vertikály do vesmíru i středu Země, byla využívána již v dobách předkeltských a je možné, že tehdy měla hora věhlas sahající velmi daleko k mnohým národům. Až později byl setřen, když byl Říp osvojen Čechy a posléze christianizován.“

Samotná hora je tvořena sodaliticko-nefelínickým čedičem, který obsahuje kromě olivínu i magnetovec, což způsobuje fyzikální anomálie. Střelka kompasu každým krokem míří jinam a často zde špatně fungují mobilní telefony a vysílače.

Na základě všech těchto poznatků se lze domnívat že mýtická hora Říp může být opravdu energetickým středem české země.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu