válkaČeskoslovenskoobjevy

Jakob Fugger zvaný „Bohatý“ byl možná nejbohatším mužem světa

Jakob Fugger zvaný „Bohatý“ byl možná nejbohatším mužem světa
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 3 fotky+ 4 fotky

Rodina Fuggerů byla v 16. století mimořádně zámožná a vlivná. Byla tím, co dnes symbolizuje pro některé George Soros, tedy uplatňování globálního vlivu skrze téměř nekonečné finanční prostředky. Fuggerové měli své vlastní cíle a svou vlastní agendu, které přerostly v gigantickou korupci spjatou se státem a církví.

Tomáš Chalupa 14. července 2021

Rodina původem z německého Augsburgu vydělala jmění na obchodech s látkami. Postupně však začala také šít honosné svatební šaty a luxusní oblečení pro panstvo. Fuggerovi získávali na moci a bohatství a koncem 15. století se dostali do přízně mocných Habsburků, s nimiž uzavřeli lukrativní obchod. Za to vše mohl Jakob Fugger, pod jehož vedením se z rodinné firmy stal podnik celoevropského významu.

Fuggerovi se podařila skvělá věc, když si od něj půjčil peníze rakousko-tyrolský velkovévoda Zikmund František Tyrolský. Pokud by arcivévoda náhodou nebyl schopen své závazky splácet, mohl si je podle smlouvy brát Fugger přímo z jeho stříbrných dolů ve Schwazu. To bylo vynikající jištění pohledávky, na které Fugger prakticky nemohl prodělat. A skutečně – na přelomu 16. století Fuggerové postupně ovládli nejen doly ve Schwazu, ale i jinde. Na Slovensku mohutně investovali do těžby stříbra a mědi a vybudovali zde bezkonkurenčně největší podnik. Díky tomu se Slovensko stalo v té době největším producentem mědi na světě.

Thumbnail # Druhá nejbohatší německá rodina má temnou nacistickou minulost
Mohlo by Vás zajímat:

Druhá nejbohatší německá rodina má temnou nacistickou minulost

Moc Fluggerů rostla, půjčovali peníze kde komu, samozřejmě hlavně mocným členům habsburské rodiny a šlechtě. Jakob Fugger financoval rovněž sňatkovou politiku, která v konečném důsledku pojistila Habsburkům vládu nad Čechami a Uhrami. Z majetku Habsburků získal řadu panství a v průběhu života se stal pánem více než 50 vesnic. Maxmilián I. Habsburský jej v roce 1511 povýšil do šlechtického stavu. Nakonec už se Jakobovi Fuggerovi neříkalo jménem, ale pouhou přezdívkou „Bohatý“.

V té době se ale do hry zapojila také katolická církev. Ta od všech, kteří zastávali vysoké úřady nebo měli nějaký vliv, vyžadovala platbu nejrůznějších poplatků a desátků. Byly to často ohromné peníze a Fuggerové na ně šlechtě často půjčovali. Jedním z těch, kteří si od Fuggerů vypůjčili, byl Albrecht Braniborský. Kvůli jmenování říšským kurfiřtem musel římské kurii zaplatit 21 000 dukátů. A přidal ještě 10 000 na takzvané odpustky, což byla v podstatě možnost zaplatit si odpuštění trestů za hříchy. Šlo o kontroverzní církevní praxi, proti níž brojili církevní reformátoři jako Jan Viklef, Jan Hus nebo Martin Luther.

Thumbnail # Jméno nejbohatšího muže všech dob neuhodnete, nikdy jste o něm neslyšeli
Mohlo by Vás zajímat:

Jméno nejbohatšího muže všech dob neuhodnete, nikdy jste o něm neslyšeli

Fugger si dokázal zařídit, že část peněz z odpustků šla přímo jemu do kapsy. Postupem času zavedl doslova kapitalistické bankovnictví se složitým systémem úroků, dokázal manipulovat trhy a jeho bohatství bylo na vrcholu jeho slávy tak obrovské, že podle některých historiků byl možná nejbohatším člověkem na světě, který kdy žil.

Fuggerům šly peníze ze státu, vydělávali na čemkoliv, hrabali v pokladnicích církve a měli nastavené „penězovody“ po celé Svaté říši římské. Právě gigantická korupce církve, bobtnající korupce a opulentní rozmařilost církevních hodnostářů vedla ke vzniku protestantství, které nabádalo církev k chudému a asketickému životu.

Žádný strom ale neroste do nebe, a tak nakonec i Fuggerové o své téměř nekonečné bohatství z velké části přišli. Zasáhl je totiž třikrát státní bankrot Španělska, kde prodělali ohromné peníze. To už byl po smrti Jakob Fugger, a rodina se tak rozhodla, že dále již se nebude v bankovnictví angažovat, a nadále působila jen lokálně na svých panstvích.

Pozdější bankovní dynastie – zejména Rothschildové – používaly podobné praktiky, ale žádná se nevyrovnala moci nebo proslulosti Fuggerů.

Další články

Zavří­t reklamu