Pařížská náplavka se v 60. letech hemžila mladými lidmi, kteří se hlásili k beat generation.

Pařížská náplavka se v 60. letech hemžila mladými lidmi, kteří se hlásili k beat generation. | zdroj: vintag.es


Jako správní bohémové: Pařížští beatníci se poflakují u Seiny

TÉMATA: beat generation | beatníci | umělecké hnutí | 60. léta | francie | fotografie

user-avatar

Simona Knotková

29. 07. 2019 | 10:45

Pojmem beat generation (česky také beatníci) bylo nazýváno umělecké hnutí, které vzniklo v 2. polovině 50. let v USA. Jeho zástupci vyznávali bohémský styl života, toulali se po USA, experimentovali s drogami a svá díla prezentovali po barech a kavárnách. Stěžejním literárním počinem se stala autobiografická výpověď Jacka Keroucka Na cestě, kterou autor napsal za necelé tří týdny na roli papíru a popisuje v ní cestu napříč USA. I když se beat generation týkala hlavně Spojených států, její představitele jste mohli najít i v Evropě. V naší galerii si kupříkladu prohlédněte pařížské beatníky, kteří relaxují u břehu řeky Seiny. Snímky pochází z roku 1965.

user-avatar

Simona Knotková

29. 07. 2019 | 10:45

Zavří­t reklamu