Věž Eben-Ezer je pozoruhodnou stavbou se zajímavým příběhem muže, jenž v podzemí objevil 70 milionů let starou vesnici.

Věž Eben-Ezer je pozoruhodnou stavbou se zajímavým příběhem muže, jenž v podzemí objevil 70 milionů let starou vesnici. | zdroj: discoveringbelgium.com


Jaké tajemství skrývá věž Eben-Ezer v Belgii? 70 milionů starou vesnici v podzemí!

TÉMATA: belgie | archeologie | nálezy | podzemí | prehistorie | pravěk

user-avatar

Yvonne K.

20. 02. 2018 | 10:00

Věž Eben-Ezer ve východní Belgii je zajímavá už tím, že ji vlastníma rukama postavil z lámaného pazourku jeden člověk. Při její stavbě údajně objevil v podzemí 70 milionů starou vesnici. Bohužel archeologové o tento objev neprojevili zájem.

Robert Garcet (1912 – 2001) pracoval jako dělník v lomu, ale kromě toho se velmi zajímal o geologii, přírodu, Bibli a starověké civilizace. Napsal mnoho knih a v roce 1947 se rozhodl postavit obrovskou věž jako symbol míru. Záměrně ji navrhl tak,  aby svými proporcemi odpovídala posvátné geometrii starověkých staveb.

V roce 1953 se Garcet pustil do stavby a dokončil ji po 15 letech. Vyjma příležitostné výpomoci svých přátel stavěl celou sedmipatrovou věž sám. Na její stavbu použil pazourek, který se lámal v nedalekých lomech. Zjistil přitom, že v místě, kde věž měla vyrůst, se nachází labyrint podzemních chodebGarcet vytvořil rozsáhlý model podzemní vesnice.

Při jejich průzkumu Garcet nabyl dojmu, že jde o podzemní vesnici. Byly tam rovné stěny, kamenné stoly, lavice a některé zdi byly pokryté vyrytými ornamenty. Chodby mu připomínaly síť ulic, jaké známe z vesnic a měst. Garcet tvrdil, že tam objevil stovky fosilií neznámých tvorů a rovněž prastaré kamenné artefakty připomínající hračky, figurky a panenky.

Tuto vesnici dnes překrývají tři vrstvy oceánských usazenin, které svědčí o tom, že Belgie byla v minulosti třikrát zaplavena mořem. To by podle Garceta znamenalo, že podzemní vesnice existovala před 70 miliony lety! Pokud by měl pravdu, šlo by o extrémně kontroverzní archeologický nález. Garcet s lebkou mosasaura, kterou objevil v podzemí.

Garcet se samozřejmě chtěl o podzemní vesnici dozvědět více, a oslovil proto belgické archeology, ale nikdo z nich se na toto místo nevypravil. Garcet rovněž odkryl ve svrchních maastrichtských vrstvách fosilie vyhynulého druhohorního mořského plaza mosasaura a své nálezy představil vědcům, ale nikdo z nich tehdy o jeho objevy neprojevil zájem.

Dnes už by bohužel nebylo možné podzemní vesnici prozkoumat, neboť byla před lety zničena důlním výbuchem. A tak jediné, co zůstalo zachováno pro příští generace, je 33 metrů vysoká věž nazvaná podle Bible Eben-Ezer, která je plná Garcetových nálezů a slouží dnes jako muzeum pazourku.

user-avatar

Yvonne K.

20. 02. 2018 | 10:00

Zavří­t reklamu