válkaČeskoslovenskoobjevy

Jak voní historie? Žena zkoumá a uchovává starodávné pachy a vůně

Jak voní historie? Žena zkoumá a uchovává starodávné pachy a vůně
Zdroj: cen.acs.org

Svět sice vnímáme pěti smysly, ale historii většinou poznáváme jen skrze tři z nich. Dokážeme tak uchovávat minulost v audiovizuálních a hmatových formách a podle starých receptů poznat, jak něco chutná, ale jen zřídka by nás napadlo zachytit prchavý závan vůně, který se kolem nás mihne. Přitom mnohé naše zážitky z minulosti si s vůněmi spojujeme a na jejich základě si je i dokážeme vybavit.

Yvonne Pokorná 3. února 2018

Cecilia Bembibre z University College London se snaží uchovávat historii jako málokdo před ní – archivuje a katalogizuje vůně. “Spojují nás s historií mnohem lidštějším způsobem,” vysvětluje.

Sbírá vůně z historických lokací a objektů po celé Anglii, přičemž si vybírá ty památky, které mají jednak kulturní význam a také se vyznačují silným odérem. V současné době její výzkum probíhá na panství Knole House v Kentu a v knihově Katedrály svatého Pavla v Londýně.

Knole House je plný starých vůní.

Knole House je plný starých vůní.

Knole House je učiněná pokladnice historických vůní, neboť toto rozlehlé panství má 365 pokojů a nepřetržitě jej od 15. století obývá ten stejný rod. Knihovna Katedrály svatého Pavla je plná nejen knih, ale i stovky let starého nábytku.

Cecilii Bembibre zajímají nejen vůně starých parfémů, pot-pourrí a knih, ale i kožených rukavic, vosku na leštění nábytku nebo starých vinylových desek.

Cecilia Bembibre extrahuje vůni bible z 18. století v ložnici v Knole House.

Cecilia Bembibre extrahuje vůni bible z 18. století v ložnici v Knole House.

Jak se vůbec dají evidovat vůně?

Bembibre zachytává pachy k výzkumným účelům několika různými metodami. Jednou je technika zvaná Headspace, při které se objekt umístí do čistého, utěsněného vaku s ventilem, což zabraňuje úniku těkavých organických látek. Potom se do ventilu zavede absorpční uhlíkové vlákno, aby nasálo tyto uvnitř izolované látky. Také používá metodu známou jako pasivní difuze, která spočívá v tom, že se nechá v prostoru uhlíková houba a ta pak nasává okolní pachy.

Takto nasáklý vzorek se pak nechá projet plynovým chromatografem a hmotnostním spektometrem. Výsledkem je pachový elektrodiagram, který jí umožňuje identifikovat chemické složení pachů. “Je to jako získat recept, a možná za 100 let, kdyby chtěl někdo tuto vůni reprodukovat, může jej použít,“ říká Bembibre. Mohla by toho ovšem využít i dnešní muzea a umožnit svým zákazníkům zažít, jak voní historie.

Sběr vůní v knihovně Katedrály svatého Pavla v Londýně

Sběr vůní v knihovně Katedrály svatého Pavla v Londýně

Jak voní staré knihy

Analýza pachů je někdy překvapivá. Tak například vůně starých knih je primárně složena z chemikálií, jako je kyselina octová (její zápach se podobá vinnému octu), furfural (voní sladce jako chléb a mandle), benzaldehyd (velmi sladká mandlovo-skořicová vůně), vanilin (vanilková vůně) a hexanol (který je přirovnáván k čerstvě posečené trávě). Tyhle všechny chemikálie, z nichž mnohé jsou produktem buněčného rozkladu, dohromady tvoří vůni, kterou si spojujeme se starými knihami. “Je to to oblíbená vůně, ale jde také o pach umírajících knih,” upozorňuje Bembibre.

Cecilia Bembibre analyzuje pachy katedrály svatého Pavla.

Cecilia Bembibre analyzuje pachy katedrály svatého Pavla.

Podle vědkyně jsou ovšem vůně více než jen chemické informace, mají i svou historickou a kulturní hodnotu tím, jak jsou zakotveny v prostoru a čase.

“My také chceme zjistit, co tyto pachy pro lidi znamenaly, zda jim byly příjemné či nikoli, silné nebo jemné, zda s nimi byly spojené nějaké kulturní asociace, jestli byly unikátní či běžné, jestli jim stály za to, aby je udržovaly nebo ne, a proč,” naznačila vědkyně rozsah výzkumného projektu. Jak sama přiznává, i ona má své vlastní čichové vzpomínky, které si přeje uchovat. Jsou spojeny s jejím dětstvím a prázdninami u moře. “Víte, jak voní pokožka, když se na konci dne vrátíte z pláže? Trochu po soli, po sluníčku a opalovacím krému? Tak takovou vůni bych ráda zaznamenala,” svěřila se.

Další články

Zavří­t reklamu