válkaČeskoslovenskoobjevy

Jak to vypadalo v babylonských zahradách? Sedmým divem světa vás provede unikátní 3D rekonstrukce

Nizozemská společnost Lumion stojí za 3D rekonstrukcí babylonských zahrad. Jeden ze sedmi divů světa můžete symbolicky navštívit prostřednictvím jejich videa.

Simona Knotkova 14. dubna 2018

Visuté zahrady Semiramidiny jsou zaniklou památkou starověkého Babylonu. Podle pověsti je pravděpodobně nechal vybudovat král Nebukadnesar II. pro svou manželku Amytis. O jejich existenci a podobě však nemáme nezvratné důkazy. Spoléhat se tak můžeme pouze na dochované historické prameny.

Ty zahrady popisují jako velkolepou stavbu s vodou stékající po hradbách. Kromě zavodňovacího systému zde byly kamenné sloupy nesoucí tíhu celé stavby, palmové trámy a množství zeleně. Podle vyprávění starořeckého filozofa Strabóna zahradu „tvořil čtverec, držící na klenbách spočívajících z kvádrů, postavených na sebe jako kostky. Podstavce byly vyplněny hlínou, takže na nich mohly růst i největší stromy. Nejvyšší plošina měla stupňovité terasy a na nich byla spirálová čerpadla, která čerpala vodu z Eufratu“.

V přiloženém videu se podívejte na 3D rekonstrukci možné podoby starověké památky.

Další články

Zavří­t reklamu