válkaČeskoslovenskoobjevy

Jak skutečně vypadal Ježíš Kristus? Byl malý, svalnatý, snědý a kudrnatý, tvrdí vědci

Jak skutečně vypadal Ježíš Kristus? Byl malý, svalnatý, snědý a kudrnatý, tvrdí vědci
Zdroj: pinterest
+ 8 fotek+ 9 fotek

Ježíš bývá většinou zobrazován jako asketicky štíhlý muž světlé pleti s jemnými rysy ve tváři a dlouhými, splývavými vlasy. Podle forenzních expertů je však tato představa na hony vzdálena skutečnosti. Podle nich byl historický Ježíš spíše podsaditější postavy a snědé tváře, kterou vroubily krátké kudrnaté vlasy.

Irena Gruberová 12. dubna 2021

Penzionovaný lékařský umělec Richard Neave zrekonstruoval přibližnou tvář Ježíše Krista na základě studia semitských lebek a s pomocí moderních forenzních technik, které se používají v kriminalistice. Výsledný portrét ukazuje Syna božího jako snědého, kudrnatého muže s tmavýma očima, širokými lícemi a hustým plnovousem. Takhle nějak totiž vypadal typický Žid, který žil v Ježíšově době v Galiley na severu dnešní Izraele. Někteří vědci tvrdí, že tento portrét je o mnoho věrohodnější než to, jak Ježíše Nazaretského zobrazovali velcí renesanční mistři. I v tomto případě se ale jedná pouze o hypotetický portrét, neboť se nedochovala Ježíšova kostra či jakékoli jeho tělesné ostatky.

Dr. Richard Neave nejprve zrekonstruoval Ježíšovu tvář na počítači.

Dr. Richard Neave nejprve zrekonstruoval Ježíšovu tvář na počítači.

O tom, jak Syn boží vypadal, se nelze dočíst ani v biblických evangeliích. Přesto Richard Neave svou podobu Ježíše Krista tvořil i na podkladě některých útržků z Bible. Vzhledem k tomu, že Jidáš Iškariotský musel v Getsemanské zahradě Ježíše římským vojákům ukázat, aby ho mezi ostatními učedníky rozpoznali, se zřejmě svým vzhledem od ostatních nijak výrazně nelišil. Předpokládá se tak, že měl obličejové rysy typické pro galilejské Semity té doby. Neave proto se svým týmem zrentgenoval tři semitské lebky, objevené izraelskými archeology, které pocházejí právě z doby, kdy Ježíš žil. Pomocí počítačové tomografie z nich pak vymodeloval Ježíšovu tvář.

Dr. Neave vytváří 3-D model z hlíny.

Dr. Neave vytváří 3-D model z hlíny.

Analýzou lebek samozřejmě nešlo zjistit, jaké barvy byly Ježíšovy oči a jak vypadaly jeho vlasy. Tyto detaily vědci odvodili z nepřímých biblických záznamů, zejména z Listů apoštola Pavla, a dále zkoumáním uměleckých prací z 1. století, které vznikly ještě před sepsáním Nového zákona.

Takto došli k názoru, že historický Ježíš měl v souladu s tehdejší židovskou tradicí tmavé oči a pravděpodobně i vousy. Bible také poskytla vodítko k tomu, jaké měl vlasy – krátké a kudrnaté, nikoli dlouhé, jak je většinou zpodobňován. „Je to ostuda pro muže nosit dlouhé vlasy,“ napsal Svatý Pavel z Tarsu, podle čehož lze usuzovat, že Ježíš, kterého tolik obdivoval a následoval, se stříhal nakrátko. Nicméně tato hypotéza je v rozporu s otiskem Ježíšovy tváře do Turínského plátna, do nějž měl být ukřižovaný Ježíš zabalen.

Zrekonstruovaná tvář Ježíše Krista

Zrekonstruovaná tvář Ježíše Krista

Na základě analýzy kosterních pozůstatků semitských mužů vědci rovněž popsali průměrnou postavu židovského muže z Galileje té doby. Podle té měl Ježíš měřit jen okolo 150 centimetrů a vážit zhruba 50 kilogramů. Vzhledem k tomu, že do svých třiceti let se živil jako tesař, vědci předpokládají, že měl opálenou, větrem ošlehanou tvář a svalnatější postavu.

Hlava Ježíše Krista z profilu

Hlava Ježíše Krista z profilu

Záhada Ježíšovy podoby

V Bibli nenajdeme žádný popis toho, jak Ježíš vypadal. Zatímco raní křesťané v polemice „Proti Celsovi“ užívají argumentu, že Ježíš Kristus byl „ošklivý“ a tělesně slabý, ale jeho duše byla božská, pozdější křesťané v čele s Janem Zlatoústým přejímají pohanská dogmata o „harmonii duše a těla“ a popisují Ježíše Krista jako „krásného člověka“. Pohanskokřesťanský pohled Jana Zlatoústého se později ustálil a církevní synody prohlásily raná křesťanská svědectví o Ježíšově „ošklivosti“ za apokryfní.

Takto si většina nás Ježíše Krista představuje – jako nebesky krásnou, charismatickou bytost se svatozáří.

Takto si většina nás Ježíše Krista představuje – jako nebesky krásnou, charismatickou bytost se svatozáří.

Zpočátku byl Ježíš zobrazován jako typický Říman – bez vousů, s krátkými vlasy, oblečený do tuniky. Po zániku říše římské mu přibyly vousy – zřejmě proto, že byl považován za mudrce, filozofa a učitele, a k těm plnovous neodmyslitelně patřil. Konvenční obraz Ježíše s dlouhými vlasy se ustálil nejdříve od 6. století ve východní ortodoxní církvi a o mnoho později i v západoevropském umění. Také moderní filmoví tvůrci se drží tohoto vzoru a Krista stereotypně ukazují jako krásného, charismatického muže s nebesky modrýma očima, dlouhými hnědými vlasy a zarostlou bradkou. Nutno ovšem dodat, že jde o západní vidění; Hispánci z Latinské Ameriky nebo černoši si Krista představují jinak – jako jednoho z nich.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu