válkaČeskoslovenskoobjevy

Jak se pacifista Alvin York stal válečným hrdinou

Jak se pacifista Alvin York stal válečným hrdinou
Zdroj: allthatsinteresting.com

Alvin York je jedním z nejznámějších amerických válečných hrdinů. Byl zapřísáhlý pacifista a hluboce věřící člověk, ale když byl nucen vzít do rukou zbraň, projevil velkou odvahu a bojové schopnosti. A přivedl do zajetí celou německou armádu.

Tomáš Chalupa 12. října 2018

V dětství přitom Alvin York nebyl žádným beránkem. Opíjel se, kradl, byl problémové dítě, nebyl schopen ani dokončit školu. Pocházel z 11 dětí, žil s rodiči na farmě, neměl to lehké, musel kromě školní docházky také pomáhat otci s prací. Když otec zemřel, spadla na jeho bedra tíže celého rodinného hospodářství. A to zanedlouho vypukla první světová válka.

Když v roce 1914 byl v pouliční rvačce zabit jeho nejlepší přítel Everett Delk, cosi se v Alvinovi zlomilo. Navíc mu do duše velmi promluvila i jeho matka, která mu zdůraznila, že teď se na něj jeho otec dívá a sleduje, jak si v životě počíná. York se změnil. Stal se věřícím a začal pravidelně docházet do kostela. A zcela přestal pít.

V roce 1917 vstoupily Spojené státy do první světové války a York si začal dělat starosti, že bude muset narukovat. Bylo by to proti jeho přesvědčení. Byl pacifista, odmítal násilí a zbraně. Jeho obavy se naplnily – byl odveden, ovšem na odvodovou kartu napsal: Nechci bojovat.

Ani toto přání se mu nesplnilo a jeho žádost byla zamítnuta. Byl totiž členem minoritní církve, která nebyla na seznamu tehdy uznávaných náboženských organizací. Byl tedy odeslán jako pěšák do výcvikového tábora Camp Gordon. Dostal se ještě nakrátko domů a čas využil ke konverzaci s knězem. Ten ho přesvědčil, že se nezprotiví Bohu, pokud bude aktivně bojovat proti nepříteli.

York se objevil na bojišti v době vrcholící Argonnské ofenzivy. Jeho jednotka útočila na německé pozice, ze kterých na Američany pršela kulometná palba. York a skupina 17 dalších mužů se v zápalu boje dostaly hluboko za německé zákopy, kde zůstali zcela odříznuti od vlastních jednotek. Skupina vedená Yorkem vtrhla do německého zázemí a obsadila velitelství.

Němci ale na skupinu začali útočit ze všech stran. York po nich pálil z pušky a později i pistole. Zabil bezpočet nepřátel, prostřílel si cestu ven a po cestě stihl pobrat 130 zajatců. Když s nimi dorazil k vlastním jednotkám, užaslý velitel jen zvolal: „Vy jste zajal celou zatracenou německou armádu!“

York byl povýšen, dostal záslužný válečný kříž a vrátil se domů jako hrdina. Dodnes jeho jméno nebylo zapomenuto a zná ho každý Američan.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu