"Ledový obr" Uran obíhá Slunce ve střední vzdálenosti 2 870 972 220 km. Planeta se přibližuje ke Slunci nejvíce na 2 735 555 035 km a vzdaluje na 3 006 389 405 km. Okolo Slunce oběhne jednou za 84,07 let a kolem své osy se otočí za 17 hodin a 14 minut. | zdroj: iflscience/Ron Miller


Jak se jeví Slunce z ostatních planet naší sluneční soustavy?

TÉMATA: slunce | planety | sluneční soustava

user-avatar

Yvonne K.

21. 06. 2019 | 11:15

Naše sluneční soustava je unikátní planetární systém s rozmanitými světy, které se tolik liší jeden od druhého. Žádný z nich však nemůže existovat bez ústřední hvězdy – Slunce, které svou gravitační silou udržuje celou soustavu pohromadě a řídí její mechanismus. Jsme zvyklí vídat téměř každý den zářivý sluneční kotouč na obloze, jak ale vypadá při pohledu z ostatních planet?

Díky sérii vizualizací Slunce, kterou vytvořil umělec a ilustrátor Ron Miller, můžeme získat tuto představu. Miller strávil více než 40 let ilustrováním bližších i vzdálenějších vesmírných těles, přičemž se snažil vysoce realisticky vyobrazit, jak vypadá Slunce viděné z jiných světů. „Mou snahou bylo udělat vše pro to, aby nejen Slunce bylo realisticky vyobrazeno, ale také povrchy planet a satelitů,” sdělil Miller webu IFLScience.

Navzdory faktu, že Pluto je v nejvzdálenějším bodě vzdáleno od Země zhruba 7,5 miliardy kilometrů, Slunce se tam stále jeví poměrně jasné. “Zatímco Slunce je menší, je to stále nesmírně zářivý zdroj světla,“ dodal Miller. "Úrovně světla na povrchu kolem vás [na Plutu] by byly jako za soumraku, ale Slunce samo o sobě by bylo stále velmi jasným objektem – jen malým."

Jak známo, intenzita záření klesá s druhou mocninou vzdálenosti. To znamená, že čím dál se dostanete od Slunce, tím jeho jasnost výrazně ubývá. Skutečnost, že i na Plutu se Slunce jeví tak jasné, je pozoruhodným důkazem toho, jakou ohromnou silou disponuje tento hvězdný termonukleární reaktor.

Millerovy vizualizace si prohlédněte v naší galerii pod článkem.

Zářivost (jinak též zářivý výkon nebo také svítivost) je celkové množství energie, kterou hvězda vyzáří do prostoru za jednotku času, zatímco jasnost (zdánlivá jasnost nebo zdánlivá magnituda) nám jen říká, jak moc jasně se nám jeví na obloze. Jasnost je tedy subjektivní pojem, který se skutečnou zářivostí nemá příliš společného, neboť závisí především na vzdálenosti.

user-avatar

Yvonne K.

21. 06. 2019 | 11:15

Zavří­t reklamu