válkaČeskoslovenskoobjevy

Jak se dřív vyráběly vánoční ozdoby? Nahlédněte do staré továrny

Atmosféru továren na vánoční ozdoby ze začátku 20. století můžete zažít díky následujícímu videu. Konkrétně nahlédnete do výroby londýnského závodu Messrs Clark, Nickolls and Coombs, který mimo jiné vyráběl takzvané "christmas crackers", ozdoby ve tvaru bonbónů, typické pro britské země. Povšimnout si můžete, že pracovní obleky či ochranné pomůcky tehdejším fabrikám ještě nic neříkaly.

Simona Knotkova 7. prosince 2016

Další články

Zavří­t reklamu