válkaČeskoslovenskoobjevy

Jak přišli Češi před 740 lety o jadranské pláže

Jak přišli Češi před 740 lety o jadranské pláže
Zdroj: wikipedia commons

České království za vlády Přemysla Otakara II. bylo skutečnou velmocí. Roku 1270 jeho přemyslovská říše zahrnovala území Čech, Moravy, Slezska, Lužice, dnešního Rakouska, Slovinska a čtyřicetikilometrový úsek italského pobřeží až po Bibione. Nešťastná bitva na Moravském poli, kde byl Přemysl Otakar II. zabit, však definitivně rozhodla o ztrátě Jadranu pro Čechy.

Václav Pokorný 26. srpna 2018

Je tomu letos již 740 let, které uplynuly od osudové bitvy na Moravském poli. V Čechách v té době vládl král Přemysl Otakar II., nazývaný také králem „železným a zlatým“. Narodil se v roce 1233 a po smrti prvorozeného bratra Vladislava se stal markrabím Moravy. Čechy získal bojem s vlastním otcem Václavem I. Postupně se zmocňoval dalších území, ať už dobýváním, koaličními dohodami nebo výhodnými sňatky.

Přemysl Otakar II. jako moravský markrabě

Přemysl Otakar II. jako moravský markrabě

Poprvé se oženil v 19 letech s Markétou Babenberskou, o 31 let starší vdovou po králi Svaté říše římské Jindřichu VII. Štaufském. K Čechám, Moravě, Lužici a Slezsku tak postupně připojil Chebsko, Pasovsko, Salzbursko, Horní a Dolní Rakousy i Štýrsko. V roce 1269 zdědil po svém bratranci Korutansko, Kraňsko a o tři roky později dosáhl pobřeží Jadranu a získal Furlánsko, které dnes patří Itálii. Je to velmi krásná oblast na severovýchodě Itálie, zahrnující alpské Dolomity i mořská letoviska, hojně navštěvovaná i našimi turisty. Jej součástí je provincie Pordenone, která zahrnuje pláže od Bibione k Lignanu, antickému přístavu Aquileji a lázeňskému městu Grado. Dnešní turisté na tomto pobřeží Jadranu nemají ani potuchy o tom, že se koupou a opalují na písečných plážích spadajících kdysi do české říše Přemysla Otakara II. Na počátku 70. let 13. století tak bylo české panství svým rozsahem až k Jaderskému moři nejmocnějším středoevropským státem.

Grado - nazývané také Isola del Sole (Sluneční ostrov) - je přímořské letovisko s vyhlášenými lázněmi

Grado – nazývané také Isola del Sole (Sluneční ostrov) – je přímořské letovisko s vyhlášenými lázněmi

Otakar v té době usiloval o korunu římského krále, ale zvolen byl do té doby takřka neznámý Rudolf Habsburský. Římští kurfiřti nechtěli za císaře mocného a ambiciózního českého krále. Poté se situace začala obracet v Otakarův neprospěch a hrozící válka s Rudolfem jej v roce 1276 donutila podepsat takzvaný vídeňský mír a zříci se všech nečeských držav.

České království za vlády Otakara II.

České království za vlády Otakara II.

Napětí mezi oběma králi se stupňovalo a osudovým mezníkem pro jejich velmocenské snahy se stala bitva na Moravském poli. 27. srpna 1278 se český král Přemysl Otakar II. střetl se svým rivalem Rudolfem Habsburským. Přemysl se svými asi 30 tisíci vojáky svedl statečný boj s trojnásobnou převahou spojených rakouských vojsk Rudolfa Habsburkého a uherských Kumánů. Bitva se odehrála na rovině mezi osadami Jedenspeichen a Durenkrut, nedaleko městečka Marchegg. Když se dostala do vrcholného stadia, byly sbory Miloty z Dědic napadeny jízdou Konráda ze Sommerau a Ulricha z Kapellenu, skrytou v údolíčku mezi oběma osadami. Pokusili se o boční výpad do českých vojsk s cílem je rozdělit. Milota se se odhodlal k protiakci a vyrazil z bitevní vřavy se svými bojovníky vpravo, chtěl je tak zřejmě překvapit útokem zezadu. To však bylo pochopeno jako útěk z boje. Mezi českými voji nastala panika. Mnozí se dali na útěk a četní rytíři se utopili v bažinách řeky Moravy. Král Přemysl Otakar II. byl v bitvě zabit.

Památník připomínající bitvu na Moravském poli

Památník připomínající bitvu na Moravském poli

Naši předkové tomuto statečnému a slavnému českému králi na paměť jeho vlády vložili do hrobu olověnou destičku se jmény zemí, kterým kdysi vládl; je zde i přístav v Jaderském moři. Na destičce jsou tato vyryta tato slova: “Zde leží Přemysl, jinak Otakar, král český a rakouský; štýrský, korutanský vévoda, markrabě moravský a pán naonského přístavu, syn krále Václava.”Související články

Další články

Zavří­t reklamu