Nejnebezpečnější most na světě se dá přejet, pokud víte jak na to | zdroj: youtube.com


Jak přejet nejnebezpečnější most světa? Chce to nervy ze železa a mít po ruce kladivo

TÉMATA: rusko | extrémy

user-avatar

Tomáš Chalupa

29. 02. 2016 | 09:00

Kuandinský železniční most je zchátralý, rezivějící a už desítky let po něm prakticky nikdo nejezdí. Na některých místech je pokryt jen provizorními dřevěnými laťkami. Místní se přesto nebojí a občas po něm jezdí.

Most přes řeku Vitim byl součástí Bajkalsko-amurské magistrály, ale přestal se používat před mnoha desítkami let. Místo něj dráhy postavily kousek od něj nový, železobetonový most. Ten starý nechaly chátrat. Půlkilometrový most však stále láká místní z vesnice Kuanda k tomu, aby přes něj jezdili ve svých SUV. Je potřeba ovšem extrémní oparnost. Často chybí pouhé centimetry, aby auto spadlo do řeky. Nejhorší jsou však dřevěné laťky, které na mnoha místech zakrývají díry. Je potřeba napřed pečlivě zkontrolovat, v jakém jsou stavu, případně je provizorně nahradit novými. Cesta tak trvá velmi dlouho. Ale tady nejde o rychlost, ale o přesnost. Zatím prý žádné auto do řeky nespadlo, ale to bude nejspíš tím, že to zatím zkusilo jen velmi málo lidí. 

témata

user-avatar

Tomáš Chalupa

29. 02. 2016 | 09:00

Zavří­t reklamu