Lidé se dokáží navzájem ohodnotit během několika vteřin, ale co vlastně přesně hodnotí? Podle některých vědců je pro nás důležitější, jestli člověk působí důvěryhodně, než jestli je odborník.

Lidé se dokáží navzájem ohodnotit během několika vteřin, ale co vlastně přesně hodnotí? Podle některých vědců je pro nás důležitější, jestli člověk působí důvěryhodně, než jestli je odborník. | zdroj: istockphoto.com


Jak poznat, zda někomu věřit, či ne? Vědci na to znají odpověď

TÉMATA: lidé | vlastnosti | chování | věda | výzkum | psychologie | vina

user-avatar

Yvonne K.

16. 11. 2018 | 08:10

Podle čeho usoudíte, že člověk, se kterým se seznamujete, je opravdu důvěryhodný? Řídíte se ve svém úsudku intuicí, dáte na první pohled, sledujete řeč těla, anebo věnujete pozornost tomu, co vám říká? Neobvyklý výzkum v nedávné době odhalil, že existuje jen jeden způsob, jak zjistit, zda si někdo opravdu zaslouží vaši důvěru.

Ve studii publikované v časopise “Personality and Social Psychology” vědci z Pensylvánské a Carnegie-Mellonovy univerzity identifikovali typické ukazatele důvěryhodných záměrů a chování. Současně poskytli praktické rady při rozhodování, komu důvěřovat.

Klíčovým zjištěním této studie je, že sklon k pocitům viny a výčitky svědomí jsou tím nejsilnějším indikátorem toho, zda je dotyčná osoba důvěryhodná – spíše než řada jiných osobnostních rysů jako extroverze, upřímnost, příjemné vyzařování, úzkostlivost, svědomitost.

Sklon k pocitům viny není totéž jako vina. “Zatímco vina si vynucuje nápravné chování po spáchání přestupku, sklon cítit se provinilým nesprávnému jednání předchází,” stojí ve studii. Lidé, kteří mají vysokou míru této řekněme preventivní provinilosti cítí větší smysl pro interpersonální odpovědnost, když je jim svěřena důvěra, takže je u nich méně pravděpodobné, že tuto důvěru zneužijí.

K těmto závěrům vědci dospěli na základě vyhodnocení testů a ekonomických her, do kterých zapojili dobrovolníky. Z nich vyplynulo, že jednotlivci, kteří prokazovali výraznější tendence k pronásledování pocity viny, vrátili více peněz jiným osobám než ti, u kterých míra tohoto osobnostního rysu byla nízká.

Kromě toho se v jednom pokusu ukázalo, že jedinci, kteří byli připraveni chovat se zodpovědně v důsledku seznámení se s kodexem chování, byli mnohem náchylnější vrátit peníze jiným osobám než ti, kteří si přečetli pasáž o tom, jak je důležité starat se sám o sebe.

"Důvěra a důvěryhodnost jsou rozhodující pro funkční vztahy a fungující organizace," zdůrazňují vědci a pokračují:. "Jednotlivci a instituce platí vysokou cenu, když ztratí důvěru, ale lidé mohou zmírnit tyto negativní dopady tím, že se spojí s těmi, kteří jsou důvěryhodní. Náš výzkum doporučuje, abyste v případě, chcete-li si najmout zaměstnance, kterým se dá věřit, jste se ujistili o tom, že tito cítí osobní zodpovědnost za své chování a že očekávají, že je budou pronásledovat výčitky svědomí, když selžou.”

user-avatar

Yvonne K.

16. 11. 2018 | 08:10

Zavří­t reklamu