Andy byly osídleny už před 8 tisíci lety, první lidé se museli hodně přizpůsobit drsným podmínkám.

Andy byly osídleny už před 8 tisíci lety, první lidé se museli hodně přizpůsobit drsným podmínkám. | zdroj: livescience.com


Jak mohli Peruánci před 7000 lety přežívat ve zrádných Andách?

TÉMATA: andy | hory | pravěk

user-avatar

Tomáš Chalupa

26. 11. 2018 | 08:43

Lidé, kteří žili před 7 tisíci let na náhorních planinách And, se přizpůsobili životu v nehostinných podmínkách a nedostatku kyslíku. Jejich srdce byla větší než srdce běžného člověka a také jejich krevní tlak byl vyšší, než odpovídá průměru. Ukázala to nová analýza DNA, kterou provedl mezinárodní tým vědců.

Vědci zjistili, že lidé začali trvale žít na andských náhorních plošinách před 9000 lety. Přes velmi nehostinné podmínky byly Andy osídleny relativně brzy poté, co lidé pronikli na jihoamerický kontinent. Změny v jejich fyziognomii musely proběhnout v relativně velmi krátkém čase, aby se mohli přizpůsobit nízkému tlaku a řídkému vzduchu. První lidé se objevili v Andách už před 12 tisíci lety, byli to pravěcí lovci a sběrači.

Tým vědců získal vzorky DNA ze sedmi těl, která pocházejí ze třech různých míst a třech různých historických období. Tuto DNA  pak porovnali s DNA dnešních Peruánců. Zjistili, že tehdejší lidé se rozdělili na ty, co trvale bydlí na náhorních planinách a ty, co obývají údolí. Lidé z hor měli vyšší krevní tlak a také jejich srdce byla větší. To jsou neklamné známky toho, že u nich došlo k fyziologickým změnám jakožto adaptačnímu vývoji na nehostinné podmínky.

Změny také souvisejí s přechodem od lovu a sbírání k primitivnímu zemědělství. Na jídelníčku tehdejších lidí se tak začaly objevovat ve větší míře brambory nebo kukuřice. Naopak obyvatelé nížin se zemědělství v té době nevěnovali a ještě poměrně dlouhou dobu se živili pouze lovem a sběrem. Svým způsobem tak bylo rozhodnutí usídlit se v nehostinných horách správné. Fyziologicky byli lidé z hor odolnější a byli nuceni začít farmařit, což je bráno jako vyšší vývojový stupeň oproti lovu. Fyziologické změny jsou patrné i u dnešních obyvatel And, kteří jsou potomky těchto prvních obyvatel hor.

Vědci také potvrdili, že první obyvatelé Jižní Ameriky dorazili na kontinent před 14 500 lety.  Byli to lidé, kteří přišli původně ze Sibiře před 25 tisíci lety a osídlili Severní  Ameriku, odkud pak postupovali na jih na jihoamerický kontinent.

témata

user-avatar

Tomáš Chalupa

26. 11. 2018 | 08:43

Zavří­t reklamu