válkaČeskoslovenskoobjevy

Izraelci věří, že našli místo biblického Stanu setkávání, kde se nacházela Archa úmluvy

Izraelci věří, že našli místo biblického Stanu setkávání, kde se nacházela Archa úmluvy
Zdroj: ancientpages.com

Mnoho let pátrají archeologové, historici a odborníci na biblistiku po stopách Stanu setkávání, což byla podle Starého zákona přenosná svatyně hebrejského národa, v níž byla uchovávána Archa úmluvy. Nynější vykopávky v izraelském Tel Šílu možná odhalují místo tohoto starodávného božího příbytku.

Yvonne Pokorná 23. srpna 2017

Když podle Bible přivedl prorok a vůdce Jozue (Jošua) izraelský národ do „země zaslíbené“, nechal ve městě Šílo postavit miškan (stan setkávání), který Izraelité nosili během putování pouští. Miškan měl kamenné zdi, ale byl zastřešen jako stan. V miškanu byla umístěna Archa úmluvy – truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty: desky zákona s desaterem, Áronovu hůl a manu.

Takto byla vyobrazena Archa úmluvy v hollywoodském snímku o Indiana Jonesovi.

Takto byla vyobrazena Archa úmluvy v hollywoodském snímku o Indiana Jonesovi.

Nedávno archeologové, kteří provádějí vykopávky v Šílu, objevili do skály vyvrtané díry, což může naznačovat, že právě tady stával biblický Stan setkávání. Tyto otvory mohly sloužit k podepření provizorních nosníků využívaných pro dočasnou stavbu stanu. V blízkosti otvorů byly navíc objeveny artefakty pocházející z doby Jošuova působení – řada hliněných nádob a tři velké hliněné pece. Archeologové sdělili, že rovněž odkryli jihozápadní roh hradeb starého Šíla.

„To není obvyklé v soukromých rezidencích, a proto nevěříme, že tyto struktury sloužily jako rodinné obydlí,“ vysvětluje archeolog Hananya Hizmi. On i jeho kolegové věří, že v těchto místech budou schopni určit místo, kde kdysi stával Stan setkávání. To si však ještě vyžádá rozsáhlejší výzkum.

Šílo se nachází poblíž hranice mezi Judskem a Samařím v nadmořské výšce 741 metrů.

Šílo se nachází poblíž hranice mezi Judskem a Samařím v nadmořské výšce 741 metrů.

Nalezené hliněné nádoby naznačují, že v dávných dobách byla oblast náhle opuštěna, přičemž obyvatelé neměli dost času na posbírání a sbalení svých věcí. Mezi nádobami byl nalezen také pohár zvaný kobaat, jenž sloužil k rituálním účelům. Tento pohár se velmi úzce váže ke kamennému oltáři, který byl v této oblasti objeven před několika lety, a mohl by tak naznačovat, že vědci jsou skutečně na stopě svatostánku v Šílu.

„To je velmi vzrušující nález. Jeho zničení mohla způsobit invaze Pelištejců spolu s požárem, který zuřil v Šílu,” uvedl Hananya Hizmi.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu