válkaČeskoslovenskoobjevy

Izrael vyznamenal československého konzula, který za války zachraňoval Židy a skončil pak v komunistické base

Izrael vyznamenal československého konzula, který za války zachraňoval Židy a skončil pak v komunistické base
Zdroj: idnes.cz

V Izraeli byl oceněn titulem Spravedlivý mezi národy bývalý československý konzul v Marseille Vladimír Vochoč. Pomohl zachránit v Hitlerem okupované Francii tisíce lidí. Na Hitlera sice vyzrál, ovšem došlápli si na něj čeští komunisté a po bolševicku s ním zatočili.

Tomáš Chalupa 12. dubna 2016

V Marseille působil Vochoč v letech 1938 – 1941. V roce 1940 přitom německá vojska obsadila během několikatýdenních bojů Francii. Především pro místní Židy začalo období smrtelného nebezpečí, hrozily deportace a smrt v koncentračních táborech. Možnost dostat se jakkoliv z Francie byla pro většinu lidí velmi nereálná. Vochoč si byl dobře vědom toho, co se ve Francii děje a začal vydávat Židům, ale i dalším ohroženým osobám československé pasy. To jim umožnilo dostat se legálně do neutrálního Španělska a odtud už mohli, kamkoliv chtěli. Vochoč takto zachránil třeba historika Konráda Heidena, spisovatele Leonharda Franka, byzantologa Ernsta Steina nebo satirika Waltera Mehringa. Mezi zachráněnými byli i němečtí a rakouští politici, kteří odmítali kolaborovat s nacistickým režimem.

Přesný počet pasů, které Vochoč vydal, není znám, z Francie se dostalo díky němu na 2500 lidí.Činil jsem tak u vědomí, že v daném případě je v Marseilli a v dalším území takřka jediný úřad, který vydáním cestovního pasu pomůže lidem, nacházejícím se nezaviněně ve velmi trapné tísni, k vytouženému odjezdu,“ řekl později Vochoč. To už byla jiná doba, a Vochoč své činy musel obhajovat. Cennou pomoc mu poskytl Američan Varian Fry, kterému Vochoč rovněž pomohl dostat se do Států, a navíc pomohl i lidem, za které se Fry zaručil. Ten na oplátku financoval tisk falešných pasů. Vochoč byl diplomat ze staré školy, milovník doutníků a etikety. To poslední, co by v životě chtěl, bylo zneužívat svůj úřad a vydávat nějaké falešné pasy. Jenže tváří tvář Hitlerově agresi a politice pochopil, že s nacismem se legálními prostředky bojovat nedá. Proto dále pomáhal lidem a snažil se, aby jeho skromný úřad v Marseille co nejdéle fungoval.

Marně na něj dotíraly úřady kolaborantského maršála Pétaina. Vochoč byl tvrdohlavý a také velmi dobře znal mezinárodní právo. Celý konzulát byl od rána do večera plný lidí, kteří chtěli dokumenty, především víza a pasy. Všude panoval chaos, uprostřed kterého si jen Vochoč zachovával chladnou hlavu, popíjel jednu kávu za druhou a kouřil doutníky.

Jenže podobná činnost už nemohla ujít pozornosti Němců ani Francouzů. Francouzi Vochočovi napřed přikázali úřad zavřít, ten ho přesto dokázal provozovat ještě dalších pět měsíců, tzv. v likvidaci. Pak ho ovšem francouzští policisté rovnou sebrali a internovali. Paradoxně ho tím zachránili, protože už existovaly rozkazy, aby si pro Vochoče přišli němečtí agenti.

Vochočovi se nakonec podařilo uprchnout z Francie za pomoci amerického velvyslance. Původně se připojil k exilové administrativě v Londýně, ale protože tam pro něj nebyla žádná práce, věnoval se studiu mezinárodního práva.

Po únoru 1948 byl suspendován. Doba se velmi změnila. StB odmítla do Československa vpustit jeho francouzskou manželku, naopak ho začala sledovat. Posléze byl obviněn a odosouzen ke 13 letům vězení za velezradu. To už mu bylo šedesát let. Odseděl si skoro sedm roků ve Valdicích, než byl propuštěn v roce 1960 na amnestii. Zemřel v požehnaném věku 91 let v roce 1985.

Ve Francii byl in memoriam odměněn titulem velvyslance, OSN ho zařadila na seznam diplomatů, kteří se zasloužili o záchranu Židů za druhé světové války. A nyní ho stát Izrael vyznamenal nejvyšším oceněním, které může cizinec dostat – Spravedlivý mezi národy.

Další články

Zavří­t reklamu