válkaČeskoslovenskoobjevy

Iluminátské konspirace hýbou americkou politikou od druhých prezidentských voleb

Iluminátské konspirace hýbou americkou politikou od druhých prezidentských voleb
Zdroj: profimedia.com
+ 5 fotek+ 6 fotek

4. července roku 1789 prezident Yaleské univerzity Timothy Dwight oznámil, že Amerika bude čelit silné hrozbě. Plamenně hovořil o tom, že konec se blíží, apokalypsa je na dosah, přichází antikrist a národ bude poslouchat falešné proroky. Největší hrozbou pro Ameriku je tajný řád iluminátů. Vypadá to jako obyčejné náboženské blouznění, ale jak se ukazuje i dnes, hrozba iluminátů je stále živá.

Tomáš Chalupa 28. srpna 2021

Ilumináti zaujímají přední místo na americkém démonologickém seznamu už dlouho. John Adams před volbami osočoval Thomase Jeffersona, že je agentem iluminátů a usiluje o rozklad Spojených států. To se psal rok 1797 a ilumináti byli propagandistickou zbraní zejména federalistů, kteří za ilumináty označovali exulanty z Francie, která se tehdy koupala v krvi Velké francouzské revoluce a na vzestupu tam byl ateismus. Právě z Francie měli přicházet temní příznivci myšlenek iluminátů, přestože tato společnost měla svůj původ v Bavorsku.

Šlo o malé tajné společenství, kterých byla tehdejší Evropa plná. V roce 1776 jej v Ingolstadtu založil filozof Adam Weishaupt. Řád chtěl šířit osvícenské myšlenky, připisuje se mu většinou vyšší míra ateismu než zednářům. Vláda zanedlouho celou iluminátskou skupinu postavila mimo zákon, čímž se ilumináti fakticky rozpadli, ale jak se po Evropě šířil revoluční zápal, šířily se také zvěsti o tom, že dál úspěšně pokračují ve své činnosti. Od roku 1794 již konzervativní myslitelé prezentovali ilumináty jako skrytou ruku za francouzskou revolucí.

Thumbnail # Seznamte se s mužem, který vytvořil ilumináty
Mohlo by Vás zajímat:

Seznamte se s mužem, který vytvořil ilumináty

Skotský profesor z Edinburské univerzity John Robison začal roku 1798 vydávat Důkazy spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě (Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe). Tvrdil, že ilumináti usilují o nahrazení všech světových náboženství humanismem a nastolení jedné světové vlády. Jejich novým působištěm se podle něj stala právě Severní Amerika, odkud se snažili skrytě hýbat mezinárodní politikou.

Přestože zejména federalisté udržovali myšlenku iluminátského celosvětového spiknutí naživu, na počátku 19. století v Americe význam této konspirační teorie postupně upadal. Přispělo k tomu i to, že po Jeffersonově inauguraci prezidentem se žádný armageddon nekonal ani vládu neuchvátili ilumináti. Lidé tuto teorii houfně opouštěli, její proponenti byli zesměšňováni v novinách. Normalita se pomalu vracela. Přesto je od těch dob přítomná v americké společnosti a stále znovu se vynořuje.

Thumbnail # Georgijské poradní kameny znepokojují. Jsou dílem satanistů, iluminátů nebo rosekruciánů?
Mohlo by Vás zajímat:

Georgijské poradní kameny znepokojují. Jsou dílem satanistů, iluminátů nebo rosekruciánů?

Své drápky vystrčila, třeba když se Woodrow Wilson snažil získat podporu pro Společnost národů (pozdější OSN) mezi pravicovými a konzervativními náboženskými kruhy. Ti celý projekt viděli jen jako temné mezinárodní spiknutí opět se objevivších iluminátů. Iluminátská konspirační teorie stále žije i dnes, byť je nahrazována nebo překrývána modernějšími teoriemi jako je Q Anon nebo Deep State.

Všechny teorie mají společné prvky v tom, že jde o tajná společenství snažící se uchvátit moc nebo si ji udržet, jsou to spolky zákulisně tahající za nitky a disponující téměř neomezenými zdroji. Jejich existence je natolik tajná, že je vlastně nelze nijak prakticky ověřit. Vše stojí pouze na interpretaci nějakých konkrétních činů či skutečností, které lze vysvětlit vždy jako výsledek spiknutí tajných sil. Nejnovější příklad se odehrává ve Spojených státech, kde jsou zpochybňovány výsledky prezidentských voleb a opět se objevují tvrzení, že volby manipuloval Deep State, což je tajné společenství ukryté hluboko v rozhodovacích strukturách amerického státu a v jeho důležitých úřadech. Opět ale, jako ostatně vždy, jakýkoliv důkaz chybí.

Další články

Zavří­t reklamu