válkaČeskoslovenskoobjevy

Ikonická fotka: Ruští vojáci v zákopech chystají plynový útok chlórem

Ikonická fotka: Ruští vojáci v zákopech chystají plynový útok chlórem
Zdroj: rarehistoricalphotos.com

Snímek pochází z roku 1916 a jsou na něm vidět vojáci 5. armády bojující za carské Rusko. Ti připravují válce s chlórem a chystají se na chemický útok proti nepříteli.

Tomáš Chalupa 6. dubna 2020

Snímek byl pořízen v oblasti dnešní Litvy. Je dlužno dodat, že poprvé použili chlór jako bojový plyn Němci, a to v roce 1915. Duchovním otcem tohoto barbarského nápadu byl německý chemik a budoucí držitel Nobelovy ceny Fritz Haber z Institutu císaře Viléma v Berlíně. Ten úzce spolupracoval s německým chemickým koncernem IG Farben na vývoji bojového plynu, který by se dal použít na frontě. Po Němcích chlór začali v menším množství používat také další válečné strany včetně Rusů, jak dokládá tento snímek.

Největší problém, se kterým se bylo nutné vypořádat, bylo jak dostat chlór do nepřátelských pozic. Jako první se používal velmi primitivní způsob, který je rovněž dobře vidět na fotce. Tubusy obsahující plyn se daly na okraj zákopu a otevřely se ve chvíli, kdy vítr vanul směrem na nepřátelské pozice. To mělo několik výhod, ale celou řadu nevýhod. Byla to metoda, která nevyžadovala žádné velké zkušenosti, a když vanul příhodný vítr, dalo se velmi lehce zasáhnout mnoho nepřátelských vojáků. Nevýhody byly ale zásadnější – tou hlavní bylo, že vítr se mohl kdykoliv otočit a smrtící oblak pak mohl přiletět na vlastní vojáky a ty usmrtit.

Oblak plynu byl naštěstí viditelný už z dálky a velmi dobře rozeznatelný. Hlídky tedy měly poměrně dost času upozornit vojáky, aby si nasadili masky. Nevýhodou také bylo, že oblak se velmi rychle rozptýlil do ovzduší, a zpravidla tak účinně zasáhl jen první pozice nepřítele. S tubusy bylo nutné manipulovat, válet je spojovacími zákopy k výchozím pozicím, také bylo nutné, aby byly na frontě někde uskladněny, než byly použity. To hrozilo zase tím, že budou zasaženy nepřátelskou dělostřelbou a vybuchnou uprostřed vlastních pozic. Zkrátka manipulace a používání bojových plynů za první světové války bylo mimořádně riskantní pro všechny a přinášelo jen omezené výsledky. I proto se ve druhé světové válce plynové útoky objevovaly jen zřídka.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu