Athénský volební systém zakazoval účast na hlasování idiotům a hlupákům.

Athénský volební systém zakazoval účast na hlasování idiotům a hlupákům. | zdroj: messagetoeagle.com


Idioti v antických Athénách volit nemohli

TÉMATA: řecko | athény | antika | starověk

user-avatar

Tomáš Chalupa

27. 06. 2016 | 15:30

Po současných patáliích s brexitem se upozorňuje na to, že ne všichni lidé by možná měli mít hlasovací právo v tak závažných otázkách, jako je vystoupení země z Evropské unie. V Athénách před dvěma tisíci lety měli volební zákon nastavený tak, že pitomci a idioti volit nemohli.

Základ byl stejný jako dnes, volit mohli občané až od 18 let. Mohli volit všichni vyjma idiotů. Jak se takový idiot poznal? Je to člověk, který je nezpůsobilý zastávat jakýkoliv veřejný úřad. Může být neškodný, ale je nevzdělaný a hloupý, a tak volit prostě nemůže. V Athénách probíhaly volby a referenda zhruba čtyřicetkrát do roka, takže bylo nutné, aby se pitomci skutečně hlasování neúčastnili, protože by to mohlo mít pro demokracii fatální důsledky. 

Athéňané byli politikou posedlí. Na Agoře, což bylo speciální místo, kde se mohli lidé veřejně scházet a diskutovat o politice, bylo pořád plno. Mluvit o politice a vyjadřovat se k obecným tématům patřilo k dobrým mravům, a kdo se dlouhodobě politice vyhýbal, pro toho měli Athéňané pramálo pochopení. Účast na politice byla nejen právem, ale i povinností.

Jaký je to rozdíl oproti dnešku, kdy mluvit o politice už se v lepší společnosti nenosí, účast na hlasování, která jsou sotva jednou za rok, je nízká a volit může každý, bez ohledu na svůj duševní stav, inteligenci a vzdělání! Možná bychom si měli z Athén vzít příklad. 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

27. 06. 2016 | 15:30

Zavří­t reklamu