válkaČeskoslovenskoobjevy

I Tibet měl svou Johanku z Arku, jmenovala se Ani Pachen

I Tibet měl svou Johanku z Arku, jmenovala se Ani Pachen
Zdroj: warhistoryonline.com

Tibet je země strádající celá desetiletí pod čínskou nadvládou. Za jeho svobodu bojovali mnozí, ale historie většinou vzpomíná jen na muže. Přitom za Tibet bojovala i mimořádně statečná žena, které se přezdívalo Tibetská Johanka z Arku. Její skutečné jméno bylo Ani Pachen.

Tomáš Chalupa 10. března 2019

Ani Pachen se narodila někdy kolem roku 1933 v Gonju, v provincii Kham na východě Tibetu. Byla dcerou náčelníka jednoho z mocných místních klanů Lemdha. Po celé mládí se věnovala intenzivnímu spirituálnímu výcviku. Když se její otec rozhodl provdat jí za náčelníka jiného kmene, raději uprchla. Tři dny jela na koni, než se jí podařilo dosáhnout bran kláštera Tromkongu. Vrátila se teprve tehdy, když se její otec zavázal, že už nebude usilovat o její sňatek s kýmkoliv.

V roce 1951 čínská armáda vtrhla do Tibetu. Rozprášila tamní zaostalou armádu a dalajlámovi nezbylo nic jiného, než akceptovat podmínky komunistů a uvrhnout zemi pod jejich nadvládu. Mnoho lidí v Tibetu s postupem nesouhlasilo a se situací se nikdy nesmířilo. Otec Ani se domníval, že je nejvyšší čas začít svou dceru cvičit v umění guerillového boje.

Dívka se naučila jezdit na koni a střílet. Současně ale dokončila svá buddhistická studia a stala se členkou buddhistického řádu. Ani nepomýšlela z počátku příliš na odpor proti okupantům, ti ale stupňovali represe a šlo jim o kompletní podmanění celé země i všech jednotlivců a jejich životů. Situace se stávala nesnesitelnou, svobodný život nemožný. Číňané likvidovali chrámy a kláštery a vypalovali je do základů. Nezastavili se ani před posvátnými místy a vraždili i pokojné mnichy.

Čuši Gandruk byla jedna z největších skupin ozbrojeného odporu v zemi. Byla to koalice kmenů Khampa a Amdo, ke kterým se připojili mnozí další. Členem byl i klan, ze kterého pocházela Ani. Cílem bylo bojovat proti Číňanům a donutit je opustit Tibet.

Ani v čele svých 600 jezdců přepadávala ze zálohy čínské konvoje a ničila hlídky na cestách. Zapalovala tábory čínské armády a vedla s nimi nesmiřitelnou guerillovou válku. Její skupina se brzy rozrostla na tisíce bojovníků. Svou stále větší armádu chytře rozdělila na mnoho menších jednotek, které bylo těžké najít. Ani věděla, že nemá šanci proti čínským tankům ani pravidelné armádě v poli, proto se uchýlila k tomu, co dělají všechny povstalecké armády na celém světě. Učinila se neviditelnou, ale současně mimořádně nebezpečnou.

Čína ale rovněž provedla opatření a zaútočila s plnou silou na hlavní skupinu odporu Čuši Gandruk. Ta byla poražena a od té chvíle byl Tibet plně v područí Číny. Ani a její bojovníci na tom nebyli schopní nic změnit.

Nakonec se Ani pokusila uniknout do Indie, ale byla dopadena a uvězněna. Dalších 21 let strávila v čínských žalářích a byla krutě mučena. Byla propuštěna ve svých 46 letech. Zjistila, že celá její rodina byla popravena nebo zmizela. Zbytek života pak zasvětila propagaci Tibetu a přednáškám o jeho historii. Zemřela v roce 2002. Její jméno Ani Pachen znamená doslova Mniška s velkou odvahou. Toto jméno ji skutečně vystihovalo.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu