válkaČeskoslovenskoobjevy

I ateisté mají morální kompas, zjistili vědci

I ateisté mají morální kompas, zjistili vědci
Zdroj: freepik.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Existuje široce rozšířený kulturně-sociální stereotyp, že ateisté mají slabý nebo žádný morální kompas v porovnání s věřícími, kteří mají naopak morální zásady pevné a žijí podle nich. Vědci ale ukázali, že všechno je jinak.

Tomáš Chalupa 11. března 2021

Výzkum, jehož výsledky se objevily na stránkách magazínu PLOS, byl proveden na vzorku 4662 ateistů v USA a Švédsku. Byl zaměřen na jejich morální hodnoty a víru v Boha. Výsledky byly více než překvapivé. Základní poselství je, že lidé bez víry mají stejné nebo velmi podobné morální hodnoty jako věřící. Jsou mezi nimi smysl pro spravedlnost a ochrana slabších před silnějšími. Z dat vyplývá, že je úplně jedno, je-li člověk věřící či nikoliv, zásady ochrany slabších a touha po fair play jsou přítomny vždy. Jsou to zřejmě principy, které máme jako lidé vštípené geneticky, a nikoliv společensky.

Zajímavé je, že z předchozích výzkumů je patrné, že lidé se většinově domnívají, že je nutné věřit v Boha, aby člověk sdílel správné morální postoje a aby podle nich žil. Na ateisty je naopak pohlíženo jako na volnomyšlenkáře s nedostatkem morálky, což výzkum zcela jasně vyvrátil. Vše je zřejmě dáno tím, že na rozdíl od věřících, ateisté nijak nepotřebují viditelně projevovat respekt k autoritám, loajalitu ke společenství či zbožnost a nic z toho nepotřebují k tomu, aby se chovali morálně. Morálnost svých skutků posuzují na denní bázi případ od případu, zatímco věřící lidé mají dopředu dáno, jak mají jakou situaci vnímat a podle toho se zachovat.

Thumbnail # Proč lidé věří v boha? Kontroverzní studie tvrdí, že náboženská víra nesouvisí s rozumem ani intuicí
Mohlo by Vás zajímat:

Proč lidé věří v boha? Kontroverzní studie tvrdí, že náboženská víra nesouvisí s rozumem ani intuicí

Dobro a zlo jsou schopni rozeznávat všichni, ateisté i věřící. Ateisté mají tendenci více nahlížet morálnost činů skrze konkrétní důsledky, zatímco věřící je posuzují na základě toho, jak podporují soudržnost společenství a jak jsou prospěšné celku. Rozhodně se ale nedá říct, že by jedna nebo druhá skupina měla horší „morální kompas“.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu