Poslechněte si vzkaz z La Gomery | zdroj: YouTube


Hvízdající ostrov La Gomera: tady místo mobilního volání na sebe pískají

TÉMATA: cestování | Kanárské ostrovy | kulturní dědictví UNESCO

user-avatar

Markéta Oderská

4. 02. 2015 | 07:45

Zcela ojedinělý způsob komunikace používají obyvatelé ostrova La Gomera v souostroví Kanárských ostrovů. Co si potřebují na velkou dálku sdělit, to si jednoduše vyhvízdají.

Je to k nevíře, ale pouhým pískotem si zdejší lidé dokáží sdělit snad úplně všechno – od pozdravu až po drby, kdo komu s kým zahýbá. Takto jsou schopni konverzovat klidně i několik hodin v kuse. V mnoha případech se tak obejdou bez mobilních telefonů, jejichž signál je ve zdejším hornatém kraji poměrně nejistý. Touto svéráznou technikou mohou mezi sebou komunikovat až na vzdálenost čtyř kilometrů a nestojí je to žádné poplatky!

Pískač z ostrova La Gomero

Hvízdavý jazyk zvaný Silbo má pouze dvě samohlásky a čtyři souhlásky, ale jeho slovník tvoří až čtyři tisíce slov. Zásadní význam v něm totiž hraje výška a délka tónu. Původ jazyka zřejmě odvisí od původního obyvatelstva ostrova, jimiž byli Guanchové, kteří sem pravděpodobně přišli ze severní Afriky, kde byli zvyklí používat tónový jazyk. Z prosté potřeby dorozumět se na větší vzdálenosti v členitém terénu hor pak zdejší pastevci vyvinuli tuhle specifickou hvízdavou „řeč“. Po příchodu španělských kolonistů v 16. a 17. století ji postupně přizpůsobili španělštině.

Ve škole děti nejen můžou, ale dokonce i musí pískat.

Od poloviny minulého století byl však tento archaický jazyk již na ústupu a na konci devadesátých let hrozilo, že úplně vymře. Tomu však vláda zabránila tím, že jazyk Silbo zavedla jako povinný předmět do škol. Opatření se zprvu setkalo u mnoha rodičů s nepochopením, neboť tento jazyk považovali za primitivní a příliš svázaný s nemoderním životem dřívějších pastevců a venkovanů. Jenže tři tisíce děti, které na La Gomero nyní žijí, si jej rychle oblíbily a vesele dnes mezi sebou pískají. Hodnotu jazyka Silbo si uvědomila i organizace UNESCO a v roce 2009 jej zařadila na seznam nehmotného kulturního bohatství.

user-avatar

Markéta Oderská

4. 02. 2015 | 07:45

Zavří­t reklamu