Na úpické hvězdárně lze strávit celou noc.

Na úpické hvězdárně lze strávit celou noc. | zdroj: obsupice.cz


Hvězdárna v Úpici patří od roku 1959 mezi nejstarší lidové hvězdárny v České republice

TÉMATA: hvězdy | vesmír | astronomie | observatoř | hvězdárna | úpice | podkrkonoší

user-avatar

Václav Pokorný

8. 11. 2019 | 11:00

V těchto dnech slaví Úpická hvězdárna 60 let od svého vzniku. Kromě profesionální astrologie byla její činnost již od počátku zaměřena na vzdělávací a popularizační práci školní mládeže a široké veřejnosti. Díky tomu mohou dnešní návštěvníci zhlédnout mnoho vzdělávacích programů, ale také specialitu této hvězdárny, jímž je denní pozorování Slunce.

Koncem šedesátých let minulého století byla ve městě Úpice, které leží v Krkonošském podhůří, otevřena menší hvězdárna. Její slavnostní otevření proběhlo 8. listopadu 1959. Ovšem její historie se začala psát o sedm let dříve. 

V roce 1952 vznikl pod vedením Vladimíra Mlejnka astronomický kroužek. První pozorování probíhala „na vyvýšené mezi za třetím úvozem U Lipek“, jak píše ve svých pamětech Mlejnek. Na konci roku 1953 si členové kroužku postavili dřevěnou pozorovatelnu s odsuvnou střechou. V srpnu 1954 však prolétla Úpicí smršť. Prkna stavby rozmetala do okolí půl kilometru, a dokonce i težké dalekohledy se přemístily spolu se střechou o desítku metrů od budovy. Tato událost urychlila rozhodnutí vybudovat stavbu větší a bytelnější. V roce 1955 se začala stavět zděná budova s kopulí o průměru šesti metrů, která začala astronomům sloužit o čtyři roky později. Stavbu podpořilo město Úpice, místní továrny a závod, ale hlavně místní občané z Úpice a okolí. V „akci Z“ i mimo ni odpracovali spousty hodin, a tak vlastně téměř na koleně vyrobili dnešní pracoviště.

Přístrojové vybavení úpické hvězdárny tvoří mnoho rozličných přístrojů. Některé jsou určeny výhradně pro vědecká pozorování, jiné slouží i k popularizaci astronomie. Hlavní kopule se nachází na hlavní budově hvězdárny a má několik přístrojů pro různé využití.

Návštěvníci tu navíc mohou vidět i skutečnou raritu. Dalekohled, který před více než sto lety používal pardubický vizionář a průkopník astronomie baron Artur Kraus. Tento dalekohled je dodnes zcela funkční. 

Úpická hvězdárna se dnes věnuje hned několika oborům astronomie. Vědecký program se soustředí zejména na Slunce, sluneční aktivitu a sluneční zatmění, dále pak na meteory a meteorické roje. Na střeše hvězdárny a v přilehlých prostorách je i meteorologická a seismologická základna, kde se provádějí pravidelná měření. 

V nabídce pro veřejnost jsou to různé vzdělávací programy, poradenství a konzultace. Návštěvníci tu mají možnost pravidelně pozorovat Slunce a noční oblohu. Pro mladé nadšence astronomie pak v letních měsících hvězdárna pořádá pobytové tábory. 

Pro širokou veřejnost je otevřena čtyřikrát týdně. Noční pozorování objektů vesmíru začínají ve středu a v pátek od půl desáté. Unikátní pozorování slunce spojená s prohlídkou hvězdárny pak probíhají v sobotu od 10 hodin do 12 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin.

Závěrem lze popřát všem profesionálním i amatérským nadšencům astrologie mnoho krásných zážitků při pozorování blízkých i dalekých končin vesmíru z úpické hvězdárny.

 

user-avatar

Václav Pokorný

8. 11. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu