válkaČeskoslovenskoobjevy

Husák a Štrougal na výletě! Byla to jejich poslední jízda metrem

Nejvyšší představitelé socialistického Československa 2. listopadu roku 1985 slavnostně otevřeli trasu pražského metra B. Projeli se metrem a ve stanici Moskevská (dnešní Anděl) se pokochali pohledem, jak se v překrásném souzvuku snoubí mrákotínská žula s červeným a bílým mramorem z Uralu.

Václav Pokorný 2. listopadu 2017

Práce na výstavbě této části metra započaly 1. června roku 1977. Během stavby bylo vystěhováno nebo jen dočasně vyklizeno 438 bytů 3. a 4. kategorie. Jejich nájemníkům stavitelé náhradou přidělili 550 nových sídlištních bytů. Také bylo vyklizeno 49 669 m2 nebytových prostor, které musely ustoupit stavbě metra. Celková plocha země zabrané na stavbu se vyšplhala na 36,52 hektarů. Po dokončení se tato plocha zmenšila na 17,4 ha. Výstavba trasy B1, která měří pět kilometrů, si vyžádala náklady ve výši 5 657 milionů korun československých.

V průběhu roku 1984 byl všude položen svršek, dokončena ražba všech tunelů a pracovalo se na interiérech stanic. V polovině roku následujícího už bylo vše hotovo a 2. září 1985 začal ověřovací provoz.

Dva měsíce jezdily soupravy v podzemí bez cestujících, až 2. listopadu 1985 přišla na řadu tradiční maškaráda se všemi zástupci moci, a byla tak do provozu uvedena třetí, zatím poslední trasa pražského metra.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu