V Rusku stále fungují reaktory, které měly být už dávno mimo provoz.

V Rusku stále fungují reaktory, které měly být už dávno mimo provoz. | zdroj: sciencealert.com


Hrozí nám další Černobyl? Nebezpečných RBMK reaktorů je v provozu ještě deset

TÉMATA: jaderná energetika | jaderná elektrárna | reaktor | černobyl | rusko

user-avatar

Simona Knotková

22. 07. 2019 | 14:00

Díky televizní sérii HBO Černobyl si svět znovu připomněl nejzávažnější havárii v dějinách jaderné energetiky. Širá veřejnost se mohla díky filmařům také zběžně dovzdělat o stavbě a funkci sovětského RBMK reaktoru, který byl kromě lidského faktoru hlavní příčinou tragédie. Více než třicet let od Černobylu je několik takových reaktorů stále v provozu.

Nevýhodou RBMK reaktoru (česky kanálového reaktoru velkého výkonu) je jeho nestabilita v případě přehrátí. Pokud dojde ke ztrátě chladivého paliva, jeho výkon rychle narůstá. V případě černobylského testu, který vyústil v katastrofu, měla být tato reakce usměrněná opětovným zasunutím regulačních tyčí. Tyče v sovětském reaktoru měly ale z důvodu šetření grafitové hroty, které způsobily přesný opak – výkon reaktoru se dramaticky zvýšil a vyústil ve výbuch. Další nevýhodou RBMK byla také absence ochranné obálky, takzvaného kontejnmentu.

Na nedokonalosti reaktoru upozorňoval ještě před havárií vědec Valerij Legasov, který v televizním Černobylu ztvárnil jednu z hlavních postav. Velká část operátorů o těchto vlastnostech bohužel nevěděla, což bylo klíčovým faktorem pro vznik havárie.

Od té doby bylo množství RBMK odstaveno nebo se upustilo od jejich výstavby. Stávající reaktory prošly renovací a změnilo se například složení regulačních tyčí. I přesto ale současná situace vzbuzuje u některých jaderných vědců obavy. Momentálně je v provozu deset těchto reaktorů – čtyři v Kurské oblasti, tři v Leningradské oblasti a tři ve Smolenské oblasti. Poslední z nich ze Smolenské jaderné elektrárny má být odstaven až v roce 2034.

"Některé ze základních aspektů reaktoru Rusové prostě nedokážou opravit. Neřekl bych, že by byli schopni celkově zvýšit bezpečnost RBMK na standard, který byste očekávali od lehkých tlakovodních reaktorů západního stylu," sdělil Edwin Lyman, jednatel organizace pro jadernou ochranu z Union of Concerned Scientists.

RBMK měly přitom původní životnost třicet let. Státní orgány se jejich provoz ale rozhodly prodloužit. Polovina jaderné energie v Rusku tak pochází z reaktorů, kterým už dávno vypršela licence. Rusové však trvají na tom, že se jedná o upravené reaktory, které naprosto splňují mezinárodní bezpečnostní normy.  

user-avatar

Simona Knotková

22. 07. 2019 | 14:00

Zavří­t reklamu