válkaČeskoslovenskoobjevy

Hrdina války o nezávislost byl nejspíš žena nebo intersexuál

Hrdina války o nezávislost byl nejspíš žena nebo intersexuál
Zdroj: allthatisinteresting.com

Casimir Pulaski je považován za otce americké kavalerie. Je také jedním z nejvýznamnějších hrdinů americké války za nezávislost. Ovšem nyní vědci přišli s důkazy, že se nejspíš jednalo o hrdinku. Jen o své ženské podstatě nejspíš nevěděla.

Tomáš Chalupa 17. května 2019

Casimir Pulaski byl šlechtic polského původu, který se zapojil významným způsobem do americké války za nezávislost. Zachránil život prvnímu americkému prezidentovi Georgi Washingtonovi v bitvě u Brandywine a je dodnes považován za duchovního otce americké kavalerie. Podle nejnovějších vědeckých závěrů ale byl Pulaski buďto ženou, nebo intersexuálem.

Už v dětství se Pulaskimu, pocházejícímu z váženého šlechtického rodu, dostalo vynikajícího vzdělání i vojenského tréninku. Uměl jezdit na koni, střílet, šermovat a ovládal vojenskou taktiku a strategii. Jako patnáctiletý vedl rebelii proti králi Stanislavu II. Augustovi, který byl jen loutkou v rukou Ruska.

Povstání ale dopadlo neúspěchem a Pulaski byl nucen uprchnout do Francie. Tam se setkal s jistým Benjaminem Franklinem, který zrovna sháněl muže ochotné bojovat za americkou nezávislost na britské koruně. Oba muži rychle našli společnou řeč a Pulaski se zanedlouho se stovkami podobných Evropanů ocitl ve Philadelphii. Nedaleko od ní se odehrála významná bitva u Brandywine, při níž Britové obklíčili jednotky George Washingtona. Byl to právě Pulaski a jeho muži, kdo dokázal Washingtona ze zapeklité situace vysekat. Nebýt jeho zásahu a skvělého vedení, Washington by byl zajat a celá válka za nezávislost by možná velmi rychle skončila.

Washington jmenoval Pulaskiho velitelem celé americké kavalerie. V roce 1779 se účastnil obléhání města Savannah, při kterém vedl společný útok amerických a francouzských jízdních jednotek na město. Při útoku byl zasažen kartáčovou střelou a o dva dny později svým zraněním podlehl. Podle některých údajů byl pak pohřben na místní plantáži, odkud byly ostatky následně přeneseny a uloženy v kovové schránce pod jeho pomníkem na savannažském náměstí.

Pulaski má pomníků a soch po celých Spojených státech více. Je to osoba, o které se učí i studenti na hodinách dějepisu. O to více je překvapivé, že vědci zjistili nové a velmi zásadní informace o tomto válečníkovi. Když prozkoumali jeho ostatky, došli k závěru, že šlo o ženu nebo intersexuála. Kostry mužů a žen jsou totiž odlišné zejména v oblasti pánve. A tu má Pulaski ženskou.

S největší pravděpodobností byl Pulaski intersexuál. Jeho tělo tedy mělo biologické charakteristiky muže i ženy. Vědci si nejsou jistí, do jaké míry si byl své jinakosti Pulaski vědom. O intersexualitě nevěděl nic, zřejmě se považoval za muže. Byl voják, velel mužům v armádě, těžko mohl sám sebe považovat za ženu. Někteří poukazují na fakt, že kdyby se Pulaski narodil dnes, zřejmě by byl vychováván od malička jako dívka, nikdy by nevstoupil do armády ani se nestal slavným vojevůdcem. Vybral si svou cestu paradoxně svobodněji, než by se to možná stalo v dnešní hyperkorektní době.


Intersexuál, v běžné řeči známý také pod pojmem „lidský hermafrodit“, je člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských. Tento jedinec může mít navenek pohlavní orgány jednoho pohlaví, avšak jeho vnitřní orgány mohou být pohlaví opačného. Jedná se tedy o jedince s biologickou kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu