válkaČeskoslovenskoobjevy

Hrabě Chamaré podkopal celý hrad Potštejn, hledaný poklad ale nenašel

Hrabě Chamaré podkopal celý hrad Potštejn, hledaný poklad ale nenašel
Zdroj: Wikimedia Commons

Hrad Potštejn stojí nad Divokou Orlicí nedaleko města Vamberk. Podle staré legendy jeho podzemí ukrývá poklad. S jeho hledáním se v 18. století nejvíce proslavil hrabě Harbuval Chamaré, který ani po třiceti šesti letech nic nenašel, i když zbořil půlku hradu. Jeho příběh dokonce inspiroval spisovatele Aloise Jiráska k napsání povídky Poklad.

Václav Pokorný 2. listopadu 2021

Rozsáhlá zřícenina hradu Potštejn leží na zalesněném kuželovitém návrší jihovýchodně od obce Potštejn ve východních Čechách a je dominantou střední části Podorlicka.

Stejně jako jiné české hrady i Potštejn je spojený s řadou legend. Ta nejznámnější vypráví o odbojném rytíři Mikuláši, který se svými kumpány trýznil okolí. Přepadával kupce, loupil a kradl, požadoval za zajatce výkupné a dobýval okolní tvrze. Ke svému počínání neměl důvod dobrý, ale ani ne úplně špatný – šlo o rodinnou mstu. Oko za oko, zub za zub – to byl železný zákon středověku.

Pozoruhodné však na tomto příběhu je, že rytíř Mikuláš skutečně existoval. Byl příslušníkem rodu Drslaviců, jenž Potštejn založil. Jeho otec, Procek V., se roku 1310 vydal na sněm české šlechty do Prahy. Velmi se nepohodl s jakýmsi německým pražským měšťanem a byl při příští návštěvě hlavního města zabit. Mikuláš dlouho neváhal a svého otce pomstil, tím si však vysloužil zlobu krále Jana Lucemburského. Ten ho nějakou dobu věznil, podrobil finančním pokutám, a nakonec poslal do Říma na „očistnou“ pouť. To bylo na hrdého Mikuláše trochu silné kafe. A tak se stal loupežníkem.

Není divu, že se na hrad brzy vypravilo královské vojsko. Vedl jej kralevic Karel, budoucí slavný český král Karel IV. Jak píše ve svém životopise, přestože byl Potštejn považován za nedobytný, dobyl jej, srovnal se zemí a pod ruinami hradní věže pohřbil odbojného Mikuláše.

Povídá se, že než byla učiněna přítrž Mikulášovým loupeživým výpravám, nastřádal obrovské bohatství, a právě to mělo být navždy zasypáno kdesi ve sklepení tajemného hradu, stejně jako jeho hrdá a vzpurná duše.

K povídačkám o pokladu přispěl i tajemný latinský nápis, vytesaný v kameni zasazeném v nároží paláce. Jeho historie je skutečně podivná; nikdo pořádně netuší, kde se tady vzal a jaký význam má jeho umístění. Teprve roku 1962 rozluštil téměř nečitelná slova uznávaný profesor Bohumil Ryba. Na kameni se prý píše: Signata thau postes deitas exterreat hostes – Bůh nechť zastraší nepřátele.

V 18. století si nápis špatně vyložil tehdejší majitel potštejnského panství, hrabě Jan Antonín Harbuval Chameré. Četl: Signata instes caritas extirat hostes – Dbej znamení, láska vyhladí nepřátele. Citát si objasnil po svém a začal hledat ukrytý poklad. Za tímto účelem rozbořil polovinu už tehdy zchátralého hradu, ale nic nenašel. Jeho příběh inspiroval spisovatele Aloise Jiráska k sepsání románu Poklad. Inu, alespoň k něčemu bylo to snažení dobré.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu