válkaČeskoslovenskoobjevy

Hledejme znečištění a najdeme mimozemšťany, radí vědci

Hledejme znečištění a najdeme mimozemšťany, radí vědci
Zdroj: Jay Freidlander/NASA
+ 2 fotky+ 3 fotky

Je to vlastně tak jednoduché, až je to geniální. Když se podíváme na lidskou civilizaci, vidíme spoustu znečištění a zplodin, které pokrývají celou planetu. Pokud budeme hledat na exoplanetách podobné znečištění, musíme zákonitě najít mimozemšťany.

Tomáš Chalupa 24. února 2021

Tato teorie byla zveřejněna v odborném magazínu Astrophysical Journal, kde autoři navrhují hledat vysoké koncentrace NO2 v atmosféře exoplanet jako základní stopu vyspělé civilizace. Je to plyn, který je možné pozorovat i z vesmíru a vzniká při procesu spalování. Je to tedy velmi dobrá stopa, ostatně i na Zemi je největší množství oxidu dusičitého produkováno lidskou činností, konkrétně je to kolem 75 procent.

Vědci se stále více při hledání mimozemských civilizací odklánějí od takzvaného biosignatures, tedy přírodních znaků či stop, k tzv. technosignatures, tedy stop vytvořených technologiemi. Pokud je nějaká civilizace vyspělá, musí mít technologie, a ty zanechávají často velmi viditelné stopy.

Thumbnail # Podle harvardského profesora je lidstvo možná jen experiment mimozemšťanů
Mohlo by Vás zajímat:

Podle harvardského profesora je lidstvo možná jen experiment mimozemšťanů

Problém s oxidem uhličitým je, že přestože je ve velké míře produkován lidmi, má také přírodní zdroje. Stejně tak tomu může být i na jiných planetách, proto by automaticky neměl být nález tohoto plynu považován za nález civilizace. Je to jen jedna ze stop, muselo by jich být více. Přesto je to další významný posun směrem k hledání technologických stop, jenž se začíná v oboru hledání mimozemského života stále více uplatňovat.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu