válkaČeskoslovenskoobjevy

Hlava Velké sfingy v Gíze byla vyměněna. Skrývá vchod do tajemného podzemního světa?

Hlava Velké sfingy v Gíze byla vyměněna. Skrývá vchod do tajemného podzemního světa?
Zdroj: express.co.uk

Jednou z nejzáhadnějších soch na naší planetě je bezesporu Velká sfinga v Gíze. Žádná jiná socha nejitřila lidskou fantazii tolik jako tato egyptská památka. Spekuluje se o jejím stáří i účelu, způsobu stavby, skrytých komnatách, její roli v proroctvích i vztahu ke stejně tajemným pyramidám v Gíze. Podle nedávného výzkumu dvou historiků byla hlava Sfingy vyměněna a možná skrývá vchod do tajemného podzemního města, který vybudovala dávno zaniklá civilizace.

Yvonne Pokorná 26. září 2018

První zmínka o tom, že by se v okolí Sfingy mohly vyskytovat nějaké tajné prostory, se objevuje v takzvaných Textech staveb, nalezených na zdech Horova chrámu v Edfú. Hieroglyfy hovoří o jakési Síni dějin, v níž mají být uloženy poznatky o stavbách egyptských chrámů, svaté knihy a insignie moci.

O existenci obrovského podzemního labyrintu v Egyptě se zmínilo i několik dalších starověkých i středověkých historiků. Také známý prorok Edgar Cayce měl vizi, že pod Sfingou se nachází podzemí, ve kterém má být ukryt odkaz bájné země – zaniklé Atlantidy. Vchod se má skrývat pod přední tlapou Sfingy.

Velká sfinga v Gíze, v pozadí Rachefova pyramida

Velká sfinga v Gíze, v pozadí Rachefova pyramida

V roce 1987 provedli vědci z univerzity Waseda v Tokiu elektromagnetický průzkum Velké pyramidy a Sfingy, který přinesl šokující objevy: několik dutých prostor a tunelů pod oběma monumenty!

V letech 1991 až 1993 prozkoumávala podzemní podloží Sfingy americká expedice vedená vedená archeologem Johnem Anthony Westem. Za pomoci ozvěn vibrací způsobených úmyslně vyvolanými otřesy podloží detekovali pod Sfingou anomálie, které naznačují přítomnost skrytých pravoúhlých prostor. Víc už však nezjistili, neboť egyptské úřady této expedici odebrali povolení k vykopávkám.

Ve své nejnovější knize nazvané Tajemství Gízské plošiny a druhá hlava Sfingy odhalena (The Giza Plateau Secrets and a Second Sphinx Revealed) přicházejí s novou kontroverzní teorií historici Gerry Cannon a Malcolm Hutton. Tvrdí, že pod Sfingou se skrývá rozsáhlý labyrint plný prastarých tunelů, jež vedou do podzemní metropole. Jeden z vchodů do toho podzemí se podle nich nachází na vrcholu hlavy Velké sfingy.

“Jsou tam vchody, existují fotografie, které to dokazují. Na hlavě sfingy je otvor. Jak to, že tam je? Je hluboký přes dva až tři metry a ústí do tunelů,” sdělil Cannon v rozhovoru pro Express UK.

Proč je na hlavě Sfingy otvor?

Proč je na hlavě Sfingy otvor?

Byla hlava sfingy vyměněna?

Cannon a Hutton se domnívají, že hlava Velké sfingy není původní, ale byla vyměněna. Poukazují na fakt, že hlava Sfingy se od těla kompletně liší barvou i použitým stavebním materiálem. Zatímco tělo sochy bylo vytvořeno z vápence, hlava Sfingy podle nich není z kamene, ale nějakého druhu uměle vytvořené hmoty. “Hlava a tvář Sfingy určitě změnila svůj původní tvar dlouho poté, co byl tento monument vytesán. Oproti tělu stěží najdeme na její hlavě nějaké poškození nebo erozi,” vysvětlil Cannon.

Doložit tato tvrzení však není snadné, neboť egyptské úřady znemožňují řádný průzkum této památky. Podle Cannona se obávají, že kdyby se našly důkazy, musely by se přepisovat učebnice. Také autoři Graham Hancock a Robert Bauval ve své knize Poselství Sfingy tvrdí, že egyptská vláda společně s americkými archeology zablokovala jakýkoliv další výzkum Sfingy. Egyptské úřady však oponují, že zmíněné prostory nelze prozkoumat, neboť jsou zablokované čí plné vody. Bývalý vedoucí Nejvyšší rady pro památky Egypta Zahí Havás existenci dutin a tunelů popřel zcela, když svého času prohlásil: „Neexistuje žádný vědecký doklad, že pod Sfingou jsou tajné prostory. Sfinga je duší Egypta a nedovolíme, aby byla zneužívána k bulvárním spekulacím a osobnímu obohacování.“

Související články

Další články

Zavří­t reklamu