válkaČeskoslovenskoobjevy

Hitlerovy holky: Himmler je neměl rád a nocování ve stanech jim zatrhl

Hitlerovy holky: Himmler je neměl rád a nocování ve stanech jim zatrhl
Zdroj: Bundesarchiv Bild

Nejen „Hitlerovi kluci“, ale i děvčata se sdružovala v organizaci, která byla odnoží Národně socialistické německé dělnické strany. Svaz německých dívek Bund Deutscher Mädel (BDM) čítal v roce 1944 čtyři a půl milionů členek a byl tak největší světovou mládežnickou organizací na světě! Nutno ovšem dodat, že od roku 1936, kdy již nacisté v Německu pevně svírali otěže své moci, bylo členství v BDM povinné.

Jan Kyzlink 11. září 2014
Hitlerova dívka

Hitlerova dívka

Nacistickou svazačkou se mohla stát jen čistokrevná Němka s německým občanstvím, která netrpěla žádnou dědičnou chorobou. Musela být samozřejmě svobodná a bezdětná, byť náplní organizace bylo vychovávat německé dívky k roli vzorné manželky a matky i ženy v domácnosti. Takový byl totiž tehdy ženský ideál!

Gymnastky z BDM (1941)

Gymnastky z BDM (1941)

Hitlerovy holky si však členství ve svazu docela oblíbily. Na akcích této organizace zažívaly více svobody než kdekoli jinde a než o čem se kdy mohlo zdát jejich matkám. Předtím totiž bylo naprosto nemyslitelné, aby nezletilé děvče někam cestovalo bez doprovodu rodičů a spalo mimo domov ve stanu.

Hitlerovy holky chodily raději spoře oděné

Hitlerovy holky chodily raději spoře oděné

BDM se proto staly terčem kritiky nacistických pohlavárů, kterým se také nelíbilo, že německé dívky provozují aktivity vyhrazené jen chlapcům, jako kemping, turistiku nebo sport. Dokonce i jeden z nejmocnějších mužů Třetí říše Heinrich Himmler se do Svazu německých holek pořádně opřel. „Když vidím tyhle holky pochodovat s batohy na zádech, dělá se mi zle,“ prohlásil.

Atletky

Atletky

Tábory s nocováním k nelibosti děvčat proto funkcionáři zakázali a jejich mládežnickou organizaci začali více orientovat na rozvíjení ženskosti. Děvčata se tak vzdělávala ve zdravotnické výchově, domácích pracích, šití. Místo pochodů si zpívala pochodové písně.

Příprava na mateřství

Příprava na mateřství

Když vypukla válka, předchozí sportovní a turistická průprava se mladým Němkám hodila, byť na rozdíl od chlapeckých protějšků nemusely narukovat na frontu.

Ideál germánské krásy

Ideál germánské krásy

Některé z děvčat se však na konci války zapojily po boku chlapců z Hitlerjugend do jednotek domobrany Volksturm, které zoufale bránily Berlín před invazí spojeneckých armád. Další holky zase působily v řadách Werwolfu jako záškodnice v oblastech okupovaných spojenci. Činily tak víceméně dobrovolně, neboť nikdo z jejich nadřízených ve svazu jim tyhle bojové aktivity oficiálně nenařídil.

Hitlerovým holkám táborové nocování nacisté zakázali

Hitlerovým holkám táborové nocování nacisté zakázali

Vypnout prsa, břicho zastrčit!

Tady někdo neví, jak se správně zařadit, aby nevybočoval (či spíše nevyprsatil se) z řady.

Tady někdo neví, jak se správně zařadit, aby nevybočoval (či spíše nevyprsatil se) z řady.

Další články

Zavří­t reklamu