válkaČeskoslovenskoobjevy

Himmler věřil, že Němci jsou potomci nordických bohů, a rozhodl se to dokázat

Himmler věřil, že Němci jsou potomci nordických bohů, a rozhodl se to dokázat
Zdroj: allthatsinteresting.com

Nacisté byli doslova posedlí mytologií a dávnou historií, a tak hledali své předky mezi starými germánskými kmeny. Šéf SS Heinrich Himmler šel tak daleko, že se rozhodl dokázat, že Němci jsou přímo potomci severských bohů. Zrodil se projekt Ahnenerbe.

Tomáš Chalupa 14. září 2018

Ahnenerbe byla organizace, která vzdáleně připomínala Indiana Jonese. Měla hledat prastaré artefakty a relikvie. Jejím hlavním posláním ale bylo nalézt důkaz, že Němci jsou potomci bohů, přesněji nordických bohů. Organizaci založil a osobně řídil Heinrich Himmler. Organizaci založil v roce 1935 společně s holandským historikem Hermannem Wirthem, který byl pro změnu posedlý hledáním Atlantidy, a Richardem Darrem, který byl autorem teorie o „půdě a krvi“.

V roce 1940 Himmler začlenil Ahnenerbe do jednotek SS. Ty Himmler založil jako jakousi moderní obdobu rytířů kulatého stolu. Sám Himmler se považoval za převtělení krále Jindřicha I. Ptáčníka. SS měli svou základnu na hradě Wewelsburgu, který měl zase představovat obdobu Kamelotu.

Germáni byli podle německých okultistů prastarou rasou. Ta vznikla, když jeden z ledových měsíců (ano, kolem Země podle nacistů kdysi dávno kroužilo několik vesmírných těles kompletně složených z ledu) narazil do Země a způsobil na části polokoule globální klimatické změny podobné době ledové. Při dopadu tělesa byla zničena bájná Atlantida. Její obyvatelé uprchli na sever a ano, byli to právě dávní Germáni. Takže nacisté se pokládali za potomky obyvatel Atlantidy a severských kmenů.

Árijci byli chápáni jako nejčistší rasa, jako jediní přímí potomci obyvatel Atlantidy, kteří byli tudíž nadřazeni ostatním rasám. Kam to pak v důsledku vedlo, známe dobře z historie. Himmler ale zoufale chtěl vědecky podpořit tyto své šílené hypotézy. Členové Ahnenerbe studovali staré texty a runy. Šéff SS vyslal své lidi do Finska, aby tam hledali důkazy. Ti se vrátili s nahrávkami písní tamních severských kmenů a jejich domorodých tanců. Podobně vyslal své nejlepší vědce a archeology po celé Evropě, ale také do Indie a Himálaje, Afriky nebo Jižní Ameriky. Všude tam se Němci pídili po důkazech svého božského původu.

Celý projekt byl přesto velmi pochybný a dokonce sám Adolf Hitler k němu choval skepsi. „Proč upoutáváme pozornost celého světa k faktu, že nemáme žádnou minulost? Dost na tom, že Římané stavěli velké stavby, zatímco naši předkové žili v hliněných chýších. Himmler teď všechny tyhle staré vesnice vykopává, aby se nadchl pro kamenné sekyrky a střepy,“ lamentoval Hitler údajně, když přišla řeč na Ahnenerbe.

Přesto aktivity Ahnenerbe dále pokračovaly. Archeolog Franz Altman a jeho žena v roce 1937 nalezli údajně důkaz, že Řím založili dávní seveřané. Další obskurní teorie a nálezy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nic z toho nemělo ale nic společného se skutečnou vědou, byly to jen fantaskní výplody a nevědecké interpretace, které by za jiných okolností byly smeteny ze stolu.

V roce 1943 se Ahnenerbe přestěhovala z Berlína do Waischenfeldu z důvodu spojeneckého bombardování. Přesto i tam nakonec v roce 1945 dopadly bomby z amerických bombardérů. Díky tomu bylo zničeno mnoho z dokumentů a nálezů, které společnost za svou existenci shromáždila.

Část vědců z Ahnenerbe skončila před Norimberským tribunálem. Téměř nikdo ale nebyl odsouzen a po válce tak, většinou se změněnými jmény, dále pokračovali ve své vědecké činnosti.

Další články

Zavří­t reklamu