válkaČeskoslovenskoobjevy

Himmel Laudon! Slavný generál rozmetal zásobovací konvoj pro pruskou armádu a ukončil blokádu Olomouce

Himmel Laudon! Slavný generál rozmetal zásobovací konvoj pro pruskou armádu a ukončil blokádu Olomouce
Zdroj: wikicommons

Před 260 lety, roku 1758, vtrhl pruský král Fridrich II. na Moravu a oblehl opevněné město Olomouc. Při obléhání města začaly Prusům docházet zásoby a ze Slezska byl urychleně vyslán obří konvoj 4 000 vozů s vojenským materiálem. Rakušané pod vedením generálmajora Laudona a Žiškoviče konvoj napadli a v bitvě u Domašova Prusy porazili. Po porážce a zničení zásobovacího konvoje byl pruský král Fridrich II. donucen vyklidit Moravu.

Václav Pokorný 7. července 2018

Píše se rok 1758 a v rámci sedmileté války, která byla rozsáhlým ozbrojeným konfliktem mezi evropskými mocnostmi v 18. století, vpadl pruský král Fridrich II. se svou armádou na Moravu. Počátkem května začal s obléháním pevnostního města Olomouc a doufal, že město dobude během deseti dnů a poté vyrazí na Vídeň. Obránci města se však urputně bránili a po dvou měsících obléhání začaly pruské armádě docházet munice a zásoby potravin. Proto byl ze Slezska vypraven zásobovací konvoj, který se skládal ze 4 000 vozů naložených vojenským materiálem, doprovázený 2 500 kusy hovězího dobytka. Chránilo ho 10 870 vojáků pod velením plukovníka Wilhelma von Mosela.

Jakmile se o konvoji dozvěděl vrchní velitel rakouských vojsk polní maršál Leopold Daun, rozhodl, že musí být zastaven a zničen. Úkolem pověřil generálmajora Ernsta Gideona von Laudona a generálmajora Josefa von Žiškoviče.

Černý kříž nad Domašovem připomíná legendární bitvu.

Černý kříž nad Domašovem připomíná legendární bitvu.

Laudon čekal na nepřítele u vesnice Guntramovice, ležící na severní Moravě. Další část rakouské armády pod velením Žiškoviče byla rozptýlena v lesích a mohla dorazit nejdříve za dva dny. Tato skutečnost způsobila Laudonovi těžkosti, protože jeho čtyři pěší prapory, jeden dragounský a jeden husarský pluk, dělostřelecká baterie a oddíl chorvatských hraničářů, byly tvořeny pouze asi 6 000 muži. Přesto se rozhodl Prusy u Guntramovic napadnout, protože Olomouc již byla blízko a na vyčkávání nezbýval žádný čas. Věděl, že konvoji spěchá na pomoc 5 praporů o 20 000 mužích pod velením generála Hanse Joachima von Ziethena.

Konvoj dorazil 28. června brzy ráno a Rakušané zahájili palbu na přední vozy. Jeden pruský prapor se vrhl vpřed, aby zjistil sílu nepřítele, ale byl rozprášen rakouským dělostřelectvem. Prusové rovněž zformovali dělostřelecké baterie na své straně cesty a opětovali palbu. Jejich pěchota několikrát zaútočila na rakouské pozice, ale vždy byla odražena. Boj trval asi pět hodin, ale nakonec Prusové začali získávat převahu a Laudon nařídil svým vojákům ustoupit k Moravskému Berounu, což se jim bez problémů podařilo, protože Mosel neměl na pronásledování k dispozici dostatek jezdectva.

Rakouský pěšák takzvané německé pěchoty složené z vojáků odvedených v Rakousku i českých zemích

Rakouský pěšák takzvané německé pěchoty složené z vojáků odvedených v Rakousku i českých zemích

Ačkoliv Laudon ustoupil a nedokázal ještě konvoj zničit, získal potřebný čas, neboť Prusové se rozhodli věnovat čas reorganizaci konvoje a opravě škod. V cestě pokračovali až 30. června ráno. Rakušané se zatím připravili k novému útoku, pro který si vybrali otevřený prostor mezi obcemi Domašov nad Bystřicí a Nová Véska, obklopený zalesněnými kopci, což jej činilo ideálním místem pro přepadení ze zálohy.

Jako první zaujaly pozice Žiškovičovy jednotky, a to na levé straně cesty. Laudon měl dorazit z Moravského Berouna později, uprostřed již probíhajícího boje, a zaútočit z opačné strany.

Žiškovič nechal projet předvoj sestávající z 4 850 vojáků a 250 vozů a poté rakouské dělostřelectvo zahájilo palbu až na hlavní část projíždějícího konvoje, což mezi vozy způsobilo obrovský chaos.

Rakouská pěchota s Prusy úspěšně bojovala, přestože ti měli převahu v poměru 3:1. A když se z druhé strany objevily Laudonovy jednotky, nebylo již o výsledku bitvy pochyb. Po sedmihodinovém boji byl pruský konvoj rozprášen. Po této porážce musela pruská armáda opustit Moravu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu