válkaČeskoslovenskoobjevy

Hérodotos byl při návštěvě Egypta zděšen. Ženy tam měly stejná práva jako muži

Hérodotos byl při návštěvě Egypta zděšen. Ženy tam měly stejná práva jako muži
Zdroj: ancientpages.com

Ani ve 21. století bohužel nemůžeme říct, že by mezi ženami a muži panovala naprostá rovnoprávnost. Příkladem by nám v tomto ohledu mohl být starověký Egypt.

Simona Knotkova 11. března 2018

Patriarchální starověká společnost byla k ženám nemilosrdná. Na ženu bylo pohlíženo jako na podřadnou bytost, která neměla žádná práva. Vyšší funkce jí byly zapovězené; vždyť jediným smyslem jejího života bylo přece plodit děti a starat se o jinak neschopného manžela. Tak to chodilo třeba i v antickém Řecku. Historik Hérodotos byl proto upřímně zděšen, když se na svých cestách dostal do Egypta a viděl, jak se tamní společnost chová k ženám.

Egypťanky se mohly svobodně pohybovat bez muže, dostávaly stejné platy a klidně se mohly na veřejnosti opít. Dny trávily chozením po trzích a doma je mezitím klidně zastupoval manžel. I egyptské služebné na tom byly daleko lépe než například římští muži na podobných postech.

Otec dějepisu Hérodotos

Otec dějepisu Hérodotos

„Stejně jako je odlišné egyptské klima, tak i Egypťané vyznávají způsoby a zvyky, které jsou ve všem opačné od těch, které známe. Ženy chodí po trzích a starají se obchod, zatímco muži doma tkají. Muži nosí svůj náklad na hlavách, ženy na ramenou. Synové nemusí podporovat své rodiče, pokud si to nepřejí, ale ženy musí za všech okolností,“ zapsal si historik po svém zážitku.

Šokovat ho mohla ale i spousta dalších drobností. Ženy měly právo se rozvádět, ty bohaté měly umožněno studovat a mohly se angažovat na vysokých místech. Staraly se o půdu a podle práva dědily majetek. Dokonce mohly sepisovat závěti a určovat, co bude jejich potomkům přiděleno.

Hatšepsut a Nefertiti, ženské panovnice v Egyptě

Hatšepsut a Nefertiti, ženské panovnice v Egyptě

Za takto vyspělým myšlením paradoxně stála mytologie a víra obyvatelstva v kosmické vědy.

Egypťané věřili, že na počátku vesmíru měli mezi sebou bohyně a bohové rovnocenný vztah. Žádné z nadpozemských pohlaví nebylo upřednostňováno. Aby byla zachována rovnováha a vesmír neupadl do chaosu, muselo být tedy stejně nakládáno s muži i ženami. O to se starala Maat, bohyně pravdy, stability a pořádku. Starověcí Egypťané ji za to uctívali a žili podle jejího odkazu.

Co by asi říkali tomu, kdyby se dozvěděli, že ve 21. století ženy musí stále bojovat o své místo na výsluní?

Další články

Zavří­t reklamu