válkaČeskoslovenskoobjevy

Helmy měla německá armáda za první světové války nejlepší

Helmy měla německá armáda za první světové války nejlepší
Zdroj: thevintagenews.com

Stahlhelm byla nejviditelnější část výstroje německého vojáka. I laik je dnes schopen podle ní poznat německého vojáka první světové války. Moderní helma císařské armády se vyráběla jako ostatní výstroj a výzbroj sériově v továrnách.

Tomáš Chalupa 5. října 2018

Na počátku první světové války přitom žádná z armád nic takového jako helmy neměla. Na hlavách vojáci nosili vlněné čapky, které jim rozhodně neposkytovaly žádnou ochranu. Teprve když začala naplno zákopová válka a na obou stranách dramaticky rostly počty zraněných s ranami na hlavě, velitelé armád si uvědomili, že tahle válka bude jiná a vojáci potřebují lepší ochranu hlavy.

Jako první nasadili helmy Francouzi v roce 2015. Následovali je Britové a teprve poté Němci a rakousko-uherská armáda. Mužem, který vynalezl německou vojenskou helmu „Stahlhelm“, byl Dr. Friedrich Schwerd. Nejprve sepsal studii pojednávající o tom, že zákopová válka přináší zvýšený počet zranění hlavy. Jako řešení navrhl ocelovou helmu. Povolali ho do Berlína, kde dostal za úkol takovou helmu navrhnout a připravit k výrobě.

Schwerd měl jednu velkou výhodu. Mohl se podívat, jak k problému přistoupila konkurence, tedy Francouzi a Britové. Na jejich helmách si mohl vyzkoušet jejich přednosti i nedostatky. Oba typy helem Schwerd nepovažoval za nijak zvlášť zdařilé a vydal se při vývoji helmy vlastní cestou.

Jeho helma měla tři části – klenbu, hledí a ochranu krku. Bylo to velmi moderní řešení, které zcela předčilo helmy ostatních armád. Vážila něco málo přes 1 kg, měla barvu polní zeleně a tloušťka kovu byla 1 až 1,15 cm. Vojenské označení bylo helma M-16 a byla vyráběna v šesti velikostech.

Není překvapivé, že tento model helmy se stal předlohou i pro německé helmy druhé světové války. A některé prvky, zejména ochrana krku, se používaly i při výrobě helem v moderních válkách. Stahlhelm byla pro německého vojáka neocenitelnou ochranou, která mu mohla zachránit život při nekonečných dělostřeleckých přepadech, kdy byl vzduch plný střepin z dělostřeleckých granátů.

Další články

Zavří­t reklamu