válkaČeskoslovenskoobjevy

Habsburská čelist byla daní za incesty v rámci panovnické rodiny

Habsburská čelist byla daní za incesty v rámci panovnické rodiny
Zdroj: allthatsinteresting.com

O tom, že Habsburkové jsou zdegenerovaní vzájemným křížením, už mluvili čeští obrozenci. Dnes víme celkem přesně, že jim toto křížení v rámci rodiny rozhodně neprospívalo a důkazem je například i výrazná habsburská čelist.

Tomáš Chalupa 7. srpna 2019

Devět z jedenácti manželství uzavřených španělskou větví Habsburků v letech 1516–1700 byla incestní. Podle vědců to byly právě tyto opakované incestní sňatky, které stály nakonec za pádem této mocné královské rodiny. Skončilo to tak, že Karel II. Španělský byl naprosto impotentní, a celá větev Habsburků díky tomu doslova uschla.

Neustálé křížení mezi sebou přinášelo celou řadu nejrůznějších fyzických anomálií a charakteristických znaků. Tím nejznámějším byla bezesporu habsburská čelist. Jde v podstatě o mandibulární prognacii neboli lidově předkus. Spodní čelist je v takovém případě výrazně delší než horní.

Už když první habsburský panovník Karel V. přijel v roce 1516 do Španělska, nebyl schopen dovřít svou pusu kvůli této vadě. Jeden z vesničanů na něj prý zavolal: „Vaše veličenstvo, raději zavřete pusu. Zdejší mouchy jsou velmi drzé.“

Habsburskou čelist měla i jinak prý půvabná Marie Antoinetta. Nejhůře ale dopadl Karel II., který dosedl na španělský trůn v roce 1665. Přezdívalo se mu El Hechizado, tedy Očarovaný. Od narození měl nepřirozeně velkou hlavu, slabé tělo, ještě v šesti letech neuměl pořádně chodit, často býval nemocný. Tvář měl znetvořenu pro Habsburky typickým převislým rtem a spodní část obličeje měl silně zdeformovanou, což mu způsobovalo značné potíže při mluvě i při kousání potravy. Omezené byly také jeho rozumové schopnosti. První slůvka prý začal říkat až ve čtyřech letech. Naučil se sice číst a psát, ale nebyl schopen pochopit komplikovanější problémy. Byl také psychicky labilní a po celý život trpěl úzkostnými stavy, nerozhodností a záchvaty hluboké melancholie.

Francouzský velvyslanec psal domů v depeši, že: král je tak ošklivý, až to budí hrůzu. Vypadá velmi nemocně. To však, jak se ukázalo, nebylo na překážku dohodnutému sňatku s neteří francouzského krále Marií Louisou Orleánskou. Vztah těch dvou byl překvapivě velmi pěkný. Marie Louisa pociťovala ke svému manželovi téměř mateřskou něhu a s láskou o něj pečovala. Zemřela po deseti lety, aniž by přivedla na svět potomka. Necelé tři měsíce po její smrti se Karel II. zasnoubil s Marií Annou Falcko-Neuburskou, ale ani ta neotěhotněla, byť měla 22 sourozenců, takže se doufalo, že bude plodná. Chyba tak řejmě byla na straně panovníka. Lékaři se domnívají, že Karel II. trpěl dědičnou poruchou činnosti hypofýzy a ledvin. V důsledku toho byl Karel II. neplodný.

Není divu, vždyť jeho otec Filip IV. si vzal za manželku dceru své vlastní sestry. Byl tak Karlův otec i strýc současně. Syn Karel nebyl prvním dítětem vzešlým z tohoto svazku, ale většina jeho dříve narozených sourozenců již zemřela.

Karlovo tělo to nakonec taky vzdalo a zemřel v pouhých 39 letech. Svým způsobem se v něm nakumulovaly důsledky dvou století neustálých incestních manželství. Sedm z jeho osmi praprarodičů například pocházelo přímo od jediné osoby, od Johany Šílené.

Incestní vztahy, především genetické deformace vedou k tomu, že se mnoho dětí narodí předčasně nebo vůbec, případně s vrozenými chorobami a defekty, které vedou k brzké smrti. Habsburkové si tak sice díky „vhodné“ sňatkové politice udržovali vliv a moc nad mnoha zeměmi Evropy, ale současně si zadělávali na svou vlastní zkázu biologickou cestou. Španělská větev je toho dobrým důkazem.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu