válkaČeskoslovenskoobjevy

Gottwalda balzamovali Sověti. Zčernal jim!

Gottwalda balzamovali Sověti. Zčernal jim!
Zdroj: ct

14. března uplynulo šedesát pět let od smrti prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Hned po jeho smrti padlo rozhodnutí mumifikovat Gottwaldovo tělo podle ruského vzoru a na Vítkově mu vytvořit mauzoleum. Mumifikaci provedli sovětští odborníci. Někde však došlo k chybě, neboť po šesti letech mrtvola ztratila barvu a i přes veškerou snahu nenávratně zčernala.

Václav Pokorný 14. března 2018

11. března 1953 se první komunistický prezident Klement Gottwald vrátil leteckým speciálem z pohřbu sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina. Je dost zvláštní, že spolu s účastníky pohřbu přiletěli do Prahy i dva sovětští odborníci na mumifikaci těl. Gottwald si po přistání postěžoval předsedovi vlády Antonínu Zápotockému, že mu není příliš dobře. Ačkoliv to bylo přísně tajeno, byl závislý na alkoholu a trpěl syfilidou. Tyto problémy byly zřejmě příčinou aneurysmatu, tedy výdutě srdeční aorty, na jehož následky o tři dny později, 14. března 1953, zemřel.

Klement Gottwald v rakvi

Klement Gottwald v rakvi

Hned po Gottwaldově smrti se soudruzi rozhodli uchovat jeho tělo pro budoucí generace. Mumifikaci pozůstatků provedli ruští odborníci, kteří mají zkušenosti s balzamováním mrtvoly komunistického vůdce Vladimíra Iljiče Lenina (1870–1924).

V listopadu 1953 byla dlouhodobá balzamizace hotova a tělo se přesunulo do již dokončeného mauzolea v prostorách Národního památníku na Vítkově. Do února 1955 je sovětští lékaři ještě pozorovali a připravovali k vystavení a také předali příslušnou dokumentaci domácím odborníkům. Od tohoto okamžiku byla mumie vystavována jako atrakce ke zhlédnutí pro širokou veřejnost.

Uchovávání těla, o které se starali čeští vědci, spočívalo hlavně v udržování stálé teploty a vlhkosti. Podle pamětníků se o udržení vhodných podmínek staralo speciální zařízení navržené v ČKD.

Uchovávání těla, o které se starali čeští vědci, spočívalo hlavně v udržování stálé teploty a vlhkosti. Podle pamětníků se o udržení vhodných podmínek staralo speciální zařízení navržené v ČKD.

Větší údržba mumifikovaného těla se dělala jednou za rok a tu vždy prováděli Rusové. Když však roku 1959 vykonával tým pěti českých lékařů pravidelnou prohlídku ostatků, byl zděšen. V závěrečné zprávě z 30. prosince 1959 se suše konstatuje, že „v důsledku destruktivních pochodů dochází k uvolňování určitých látek, jež jsou transportovány k povrchu pokožky a působí pak pomalu postupnou, ale neodvratnou změnu barvy.“ Laicky řečeno, mrtvola černá. Nepomohla tak ani každoroční pravidelná údržba sovětskými odborníky, při které se tělo pomyslně rozdělilo na třícentimetrové čtverečky a do každého z nich se píchla injekce obsahující výživný roztok.

V týmu specialistů starajících se o Gottwaldovo tělo byli patolog, histolog, fyziolog a biochemik s neurologem.

V týmu specialistů starajících se o Gottwaldovo tělo byli patolog, histolog, fyziolog a biochemik s neurologem.

Lékaři posléze vyměnili obě uhnívající nohy a také ruce nahradili protézami, uvažovali i o nahrazení celého těla maketou. Odborníci si však začali klást otázky, proč mumie začíná zahnívat a co se při konzervaci Gottwaldova těla nezdařilo. Při balzamování je totiž důležité zachovat od začátku přesný postup. Brzy po úmrtí se z těla musí vyjmout vnitřnosti a odstranit krev. Ta se nahrazuje speciálním roztokem, který se vpije do tělních tkání. Pokud se s tímto úkonem nezačne do pěti hodin po úmrtí člověka, není podle odborníků výsledek procesu jistý. V případě Gottwalda se však tyto podmínky nedodržely, a to byl hlavní důvod rozkladu mumie.

Posmrtná pouť prvního dělnického faraona ukončilo až rozhodnutí vedení KSČ z 20. března 1962, že mumifikované ostatky budou spáleny. K tomuto činu je dovedl neodvratný rozklad Gottwaldovy mrtvoly a také kritika kultu osobnosti v tehdejším Československu.

https://www.youtube.com/watch?v=ejXARJrvsag

Související články

Další články

Zavří­t reklamu