válkaČeskoslovenskoobjevy

Gloria Ramirez, žena, která vstoupila do dějin moderní medicíny jako toxická lady

Gloria Ramirez, žena, která vstoupila do dějin moderní medicíny jako toxická lady
Zdroj: allthatsinteresting.com

Máte ve svém životě lidi, které nemůžete z nějakého důvodu vystát? Například spolupracovníky, členy rodiny nebo mrzuté sousedy? Možná jsou pro vás svým způsobem „toxičtí“, ale ve skutečnosti opravdu existovala žena, v jejímž těle se nahromadilo tolik toxických látek, že to ošetřující personál v nemocnici doslova nedokázal ustát. Jmenovala se Gloria Ramirez.

Lenka Vovsová 4. května 2020

Večer 19. února 1994 byla Gloria Ramirez, matka dvou dětí, převezena na pohotovostní oddělení nemocnice Riverside General Hospital ve městě Riverside v Kalifornii. Ramirez, pacientka trpící rakovinou děložního čípku, si stěžovala na nepravidelný srdeční tep a potíže s dýcháním. Cestou do nemocnice byl Ramirez v sanitce podán kyslík a nitrožilní tekutiny. Než sanitka stačila přijet na pohotovost, Ramirez už ztrácela vědomí, mluvila velice zpomaleně, mělce dýchala a měla silně zrychlený srdeční tep.

Ramirez byly okamžitě podány rychle působící sedativa a látky ke zklidnění srdečního tepu. Poté, co toto opatření nezabralo, lékaři přešli k elektrické defibrilaci srdce. V tuto chvíli si na jejím těle povšimli neobvyklého olejového lesku a někteří ucítili ovocný či česnek připomínající zápach, který se linul z jejich úst. Když zdravotní sestra Susan Kane začala Ramirez odebírat krev, ucítila zápach podobný amoniaku. Kane předala injekční stříkačku respirační terapeutce Maureen Welch a naklonila se k Ramirez, aby zjistila, co je to za pach. Welch si zatím přičichla k injekční stříkačce, kterou zrovna držela v ruce. Inkekční stříkačka šla také cítit po čpavku. Welch předala stříkačku ještě zdravotnici Julii Gorchynski, která také ucítila nezaměnitelný pach čpavku a navíc zpozorovala v krvi Ramirez neobvyklé leskle zelené plovoucí částice. V tomto momentě Kane náhle zkolabovala a musela být ihned převezena na pohotovost. Chvíli na to se udělalo nevolno také Gorchynski, která se sklátila na podlahu, a vzápětí jako třetí omdlela Maureen Welch.

Té noci v nemocnici náhle onemocnělo dvacet tři lidí, z nichž pět muselo být hospitalizováno s nejrůznějšími symptomy. Nejhůře ze všech na tom byla Gorchynski. Dostala křeče a trpěla nepravidelným dýcháním. Projevil se u ní zánět jater, slinivky břišní a později avaskulární nekróza kolenou, což je stav, při kterém odumírá kostní tkáň. Gorchynski poté musela chodit několik měsíců o berlích.

Gloria Ramirez zemřela přibližně čtyřicet pět minut po svém příjezdu do nemocnice. Za oficiální příčinu její smrti je dodnes považováno selhání ledvin v důsledku metastáz spojených s rakovinným onemocněním.

Smrt Glorie Ramirez a vliv jejího zdravotního stavu při jejím přijetí do nemocnice na ošetřující zdravotní personál zůstává dodnes jednou z největších záhad v moderním lékařství. Zdrojem toxických výparů, při nichž zdravotnice postupně omdlévaly, byla nepochybně Ramirez, nicméně pitevní zprávy nebyly dostatečně průkazné. Možnost výskytu nebezpečných chemických látek a patogenů na pohotovostním oddělení byla také vyloučena po důsledném prohledání specializovaným týmem HAZMAT. Zdravotnické oddělení nakonec vydalo oficiální prohlášení, podle kterého zdravotnický personál s největší pravděpodobností propadl hromadné hysterii, jež vyvolal zápach pocházející z těla Ramirez. Tato zpráva následně rozhněvala mnoho zaměstnanců, kteří tu noc sloužili, neboť závěr zdravotnického oddělení jasně cítili jako urážku jejich profesionality.

O přezkoumání pitevních a toxikologických zpráv Ramirez byl požádán také federální výzkumný ústav v Livermoore. Ze soudních analýz vyšlo najevo, že v krvi Ramirez se nacházela spousta chemických látek, ale žádná nebyla natolik toxická, aby vyvolala symptomy, které se projevily u ošetřujícího personálu. V těle Ramirez byly nalezeny látky jako lidokain, Tylenol, kodein nebo Tigan. S diagnózou Ramirez byly spojené velké bolesti a Ramirez tyto léky užívala k jejich utlumení.

Nyní už bylo zcela jasné, že zdrojem čpavkového zápachu na pohotovostní místnosti byla Ramirez. Vědci našli v její krvi sloučeninu amoniaku, o které se domnívají, že je s největší pravděpodobností vedlejším produktem rozkladu Tiganu, který Ramirez užívala proti bolesti. Nejpodivnější chemickou látkou, která se v krvi Ramirez našla, byl dimethylsulfon, sloučenina síry, která se přirozeně vyskytuje v některých rostlinách, v malém množství je přítomna v mnoha potravinách a nápojích a která se přirozeně vytváří v našich tělech z aminokyselin. V krvi a tkáních Ramirez byla nalezena obrovská koncentrace dimethylsulfonu. Soudní znalci došli k závěru, že dimethylsulfon pocházel z dimethylsulfoxidu (DMSO), který Ramirez nejspíše sama užívala k utlumení bolesti. Dimethylsulfoxid byl vyvinut na začátku šedesátých let a stal se velmi populárním zejména mezi atlety, kteří ho užívali k úlevě od svalového napětí. Poté co úřad FDA zjistil, že dlouhodobé užívání léku způsobuje poškození očí, bylo jeho použití výrazně omezeno, ale někteří lidé ho dále používali k domácí léčbě. To byl zřejmě také případ Ramirez. Lékaři se domnívají, že DMSO vstoupil přes její kůži do krevního řečiště, a když jí záchranáři a později zdravotníci na pohotovosti podali kyslík, dimethylsulfoxid zoxidoval na dimethylsulfon. Byl to dimethylsulfon, který v injekční stříkačce vykrystalizoval do leskle zelených částic, když Susan Kane odebírala Ramirez krev.

Dimethylsulfon je sám o sobě relativně neškodný, ale pokud se do molekuly přidá další atom kyslíku, vznikne dimethylsulfát, opravdu silná chemikálie. Výpary dimethylsulfátu pak okamžitě dokáží zabíjet buňky v zasažených tkáních. Když se dimethylsulfát vstřebá dále do těla, způsobí křeče, delirium, ochrnutí, kóma nebo poškození ledvin, jater a srdce. Ve vážných případech vede k úmrtí.

Co skutečně způsobilo, že se dimethylsulfon v těle Ramirez přeměnil na dimethylsulfát, zůstává nadále otázkou vědecké debaty. Vědci z Livermore se domnívají, že ke konverzi těchto látek došlo vlivem vychlazené pohotovostní místnosti, ale tato teorie nebyla dostatečně podložena. Organičtí chemikové jsou vzhledem k této myšlence kritičtí, neboť přímá přeměna dimethylsulfonu na dimethylsulfát nebyla nikdy jasně zpozorována. Jiná skupina je toho názoru, že příznaky, které měl ošetřující personál, nijak neodpovídají příznakům otravy dimethylsulfátem. Trvá několik hodin, než se projeví účinky dimethylsulfátu v těle, a v případě ošetření Ramirez se mdloby a ostatní symptomy u zdravotnického personálu objevily po pár minutách. Dále do diskuze vstupují pochybnosti o tom, zda velké množství podezřelých chemických látek v krvi Ramirez pochází skutečně z DMSO.

S další alternativou vysvětlující celý případ přišly o několik let později New Times LA. Tato verze má za to, že v nemocnici byl údajně nelegálně vyráběn metamfetamin, který byl uchováván v infúzních sáčcích, z nichž jeden byl shodou okolností podán Ramirez. A právě metamfetamin mohl u zdravotnického personálu způsobit nevolnost, bolesti hlavy a ztrátu vědomí. Myšlenka tajné výroby metamfetaminu se však jeví málo pravděpodobná. Opírá se spíše o fakt, že nemocnice Riverside County byla jedním z největších distribučních míst metamfetaminu ve státě.

Ačkoli se v celé kauze jeví jako nejvěrohodnější vysvětlení teorie o DMSO, stále je zde nevysvětlená otázka konverze dimethylsulfonu na dimethylsulfát. Celá událost tak nadále zůstává neobjasněným lékařským a chemickým tajemstvím.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu