Žraloci se v teplé vodě stávají poněkud pravotočivými.

Žraloci se v teplé vodě stávají poněkud pravotočivými. | zdroj: iflscience.com


Globální oteplování dělá ze žraloků „praváky“

TÉMATA: žraloci | globální oteplování | věda | výzkum

user-avatar

Tomáš Chalupa

3. 01. 2019 | 09:30

Vědci z univerzity v Sydney se rozhodli zjistit, jak se projeví globální oteplování na populacích žraloků. Nasimulovali proto podmínky, jaké podle nich budou panovat na planetě Zemi na konci tohoto století. A zjistili, že pro žraloky to bude znamenat velký problém.

Vědci umístili 24 žraločích embryí do dvou speciálních nádrží. První byla ohřáta na teplotu, která podle předpovědí bude panovat v oceánech na konci století, tedy 23.6 stupňů Celsia, druhá nádrž měla současnou teplotu 20.6 stupňů Celsia.

Skupina s normální teplotou vody se bez problémů vyvinula a vylíhla. Druhá skupina na tom byla podstatně hůře. Pět žraločích embryí zahynulo ještě v procesu inkubace. Zbytek se vylíhnul, ale projevila se u nich silná lateralizace směrem doprava. Žraloci by se dali označit jako „praváci“, ovšem v jiném významu, než jak to známe u lidí. Žraloci postižení lateralizací mají tendenci plavat vždy na jednu stranu, v tomto případě doprava.

Vědci to ověřili jednoduchým pokusem, kdy na jeden konec nádrže umístili potravu, ke které vedly od žraločka dvě cesty, jedna doprava a druhá doleva. Obě byly stejně dlouhé a obě vedly k výsledku. Normální žraloci si volí cesty k potravě zhruba napolovic. Žraloci s pravostrannou lateralizací plavali v drtivé většině vždy pravou stranou.

Lateralizace je podle odborníků v tomto případě snahou organismu o šetření energie, o jakousi mentální zkratku. Podmínky v teplé vodě jsou pro žraloky nehostinné a lateralizace je jedním z adaptačních mechanismů na tyto podmínky. Žraloci v teplé vodě se musely vyvinout rychleji než v normální vod, a jejich mozek je menší. Proto volí jednodušší řešení, neztrácí čas složitým rozhodováním, které stojí energii, a funguje u nich pravostranná lateralizace. Pro hlubší pochopení celého procesu i dalších důsledků globálního oteplování na žraloky ale budou potřeba ještě další výzkumy. Vědci jsou v chápání této problematiky zatím spíše na začátku.

user-avatar

Tomáš Chalupa

3. 01. 2019 | 09:30

Zavří­t reklamu