válkaČeskoslovenskoobjevy

Gibbet byl anglický předchůdce slavné gilotiny

Gibbet byl anglický předchůdce slavné gilotiny
Zdroj: thevintagenews.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Popravování bylo v Anglii velmi rozšířené, ale bylo většinou prováděno mečem. Od roku 1286 se popravovalo ale také speciálním strojem zvaným gibbet.

Tomáš Chalupa 21. srpna 2019

První poprava gibbetem se odehrála právě onoho roku 1286 v Halifaxu. Gibbetem mohl být podle nového zákona popraven každý zloděj, který ukradl zboží v hodnotě minimálně 13 a půl pence. To bylo i na tehdejší poměry opravdu drakonické nařízení, 13 pencí byly nevelké peníze.

Princip gibbetu byl stejný jako u gilotiny. Na kolejnicích umístěná čepel, která ale měla jiný tvar než u gilotiny, se spustila na krk odsouzence a usekla mu pouze svou vahou a kinetickou energií hlavu. Tvar čepele byl ovšem ve tvaru oblouku, což se čistě z praktického hlediska nejeví tak vhodné jako zkosená čepel gilotiny. Jinak je však princip obou velmi podobný.

Poprava probíhala veřejně v době, kdy byl v Halifaxu trh a ulice byly plné lidí. Zloděj byl spoután a položen pod čepel gibbetu. Vedle něj bylo položeno zboží, které ukradl a za které ho stihl hrdelní trest. Samotný gibbet ale nestál přímo ve městě, ale asi míli za městem. Bylo to zajímavé umístění, protože pouhých 500 metrů od gibbetu procházela pomyslná hranice mezi jednotlivými panstvími. Pokud se odsouzenci podařilo utéct na druhou stranu, byl v bezpečí, protože zákon Lorda Halifaxe už tam neplatil. Podle dobových pramenů se to dokonce dvěma odsouzencům skutečně podařilo a zachránili si tak život. Jeden z nich se pak ovšem omylem po sedmi letech do Halifaxu vrátil a byl ihned popraven.

Naposledy byl gibbet použit při popravě dvou zlodějů, kteří ukradli několik metrů sukna a dva koně. Oba byli popraveni ve stejný den roku 1623. Za dobu používání bylo gibbetem popraveno nejméně sto lidí. Dnes je gibbet vystaven v muzeu v Boothtownu nedaleko Halifaxu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu