válkaČeskoslovenskoobjevy

Germáni v raném středověku importovali z východu nevěsty, které měly nezvykle protáhlé lebky

Germáni v raném středověku importovali z východu nevěsty, které měly nezvykle protáhlé lebky
Zdroj: futurity. org

Tajemná sbírka protáhlých lebek objevená v Německu již léta nejde vědcům na rozum. Nová analýza DNA rozplétá tuto hádanku, ale se znepokojivým zjištěním: lebky patřily ženám, s nimiž se obchodovalo jako s nevěstami.

Yvonne Pokorná 25. května 2018

Neuvěřitelně protáhlé a vysoké lebky nejsou důsledkem žádné epidemie ani podvýživy, ale jejich záměrné deformace. K deformování lebky se přistupovalo již v dětském věku daného jedince. Používaly se k tomu speciálně vyrobené dřevěné desky vzájemně zpevněné provazy, které přiměly lebku růst v prodlouženém a nepřirozeném směru. Tak jak proces pokračoval, jednotlivé provazy se stále více a více utahovaly. Po několika letech na hranici dospívání a dospělosti byly pomocné prostředky z hlavy odstraněny, přičemž si lebka již dále samostatně udržovala požadovaný tvar. Protáhlý tvar lebky byl považován za znak krásy a vysokého společenského statusu. Patrně se jednalo o jakousi elitářskou praxi. Tímto způsobem se elitní skupina snažila oddělit od masy uvnitř dané společnosti.

U některých afrických kmenů se tato záhadná procedura těší oblibě dodnes.

U některých afrických kmenů se tato záhadná procedura těší oblibě dodnes.

Tvarování lebek bylo velmi populární ve východní Evropě, kam tuto praxi zřejmě s sebou přinesli kočující Hunové. V maďarských hrobech z tohoto období jsou úmyslně deformované lebky zcela běžné, a to u všech pohlaví a všech věkových kategorií.

Třináct koster s protaženými lebkami nalezených podél toku Dunaje na jihu Německa však vědce zaskočilo. Není známo, že by se v západní Evropě tvarování lebek kdy praktikovalo. Navíc překvapuje, že se vyskytuje jen u ženských koster, zatímco u mužských i dětských chybí. Odkud tedy byly tyto ženy?

Diplomatické sňatky s cizinkami

Na tuto otázku hledal odpověď tým vědců vedený Krišnou Veeramahem ze Stony Brook University. Zmíněné kostry podrobili DNA analýze a zjistili, že všechny se od „bavorských“ koster s běžnou lebkou, které měly velmi blízko k obyvatelům západní a severní Evropy, zcela zásadně geneticky odlišovaly. V případě žen s deformací lebky šlo evidentně o migrantky, a to zřejmě z evropského jihovýchodu, přibližně z oblasti dnešního Bulharska či Rumunska. Jedna měla i znaky asijského původu.

Jejich zvláštně tvarované hlavy nebyly tím jediným, čím se ve svém novém bydlišti tak odlišovaly. DNA analýza odhalila, že oproti běžné bavorské populaci měly tmavé vlasy, pleť i oči. “Tyto výjimečné rysy činily tyto Východoevropanky obzvlášť přitažlivými,” míní Veeramah. Podle něj barbarské kmeny v západní a střední Evropě o cizinky s takto exotickým zevnějškem obzvlášť stály, možná kvůli uzavření strategického spojenectví s jinými kmeny na východě.

Porovnání protáhlé lebky s běžnou kulatou

Porovnání protáhlé lebky s běžnou kulatou

Exotické nevěsty i u nás?

Kromě odhalení původu těchto tajemných žen nová studie také ukazuje, že migrace v období stěhování národů po pádu Západořímské říše se neomezovala pouze na muže. Ve skutečnosti se zdá, že tyto ženy putovaly mnoho kilometrů z východní Evropy na západ bez doprovodu mužů.

Deformované lebky z období stěhování národů se našly také u nás. Celkem jde o zhruba tři desítky nálezů, všechny na moravských nalezištích, například v Líbivé u Břeclavi, ve Velaticích či Novém Šaldorfu. I zde se jednalo výlučně o ženy, ale protože DNA analýza českých nálezů zatím není k dispozici, nevíme, zda tehdejší obyvatelé českých zemí stejně jako Bavoři tyto exotické partnerky dováželi z východu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu