válkaČeskoslovenskoobjevy

Georgijské poradní kameny znepokojují. Jsou dílem satanistů, iluminátů nebo rosekruciánů?

Georgijské poradní kameny znepokojují. Jsou dílem satanistů, iluminátů nebo rosekruciánů?
Zdroj: blogs.discovermagazine.com

Tajemný žulový monument ve státě Georgia ve Spojených státech amerických už 35 let budí v americké veřejnosti rozpaky a znepokojení. Nikdo dodnes neví, kdo jej nechal postavit a jaký je pravý účel této záhadné stavby. To dává prostor mnoha konspiračním teoriím a zavdává i příčinu k vandalským útokům.

Markéta Oderská 10. prosince 2014
Každá z osmi stěn obsahuje přikázání v jiném jazyce.

Každá z osmi stěn obsahuje přikázání v jiném jazyce.

Georgijské poradní kameny, přezdívané též Americké Stonehenge, se nacházejí na nejvyšším kopci v regionu Elbert County, zhruba 14 kilometrů od města Elbertonu. Asi 6,1 metrů vysoký monument tvořený šesti žulovými deskami o celkové hmotnosti 110 tun má být jakýmsi „rádcem pro věk rozumu“. Na čtyřech deskách, které obklopují prostřední monolit, je vytesáno deset přikázání v osmi různých, nejfrekventovanějších jazycích světa: v angličtině, španělštině, svahilštině, hindštině, hebrejštině, arabštině, čínštině a ruštině. Každá z osmi stěn tak obsahuje text v jiném jazyce.

"Nechť jsou to poradní kameny pro věk rozumu."

„Nechť jsou to poradní kameny pro věk rozumu.“

Vytesaná přikázání mají sloužit k obnově planety a společnosti a znějí takto:

1. Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
2. Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
4. Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.
5. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
6. Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.
7. Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.
8. Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.
9. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
10. Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.
Americké Stonehenge

Americké Stonehenge

Kameny také slouží jako astronomický kalendář, neboť každý den v poledne sluneční paprsky procházejí úzkým otvorem stavby a ozařují příslušný den v roce. Na vrcholu monumentu jsou rovněž zaznamenány čtyři nejstarobylejší lidské jazyky: klínovým písmem psaná babylonština, starořečtina, sanskrt a staroegyptské hieroglyfy.

V horní části je nápis vyrytý klínovým písmem.

V horní části je nápis vyrytý klínovým písmem.

Pár metrů na západ od monumentů leží v zemi další žulová deska, na níž se mimo jiné píše o časové kapsli umístěné pod deskou, ačkoli chybí údaje o tom, kdy a zda vůbec byla zakopána a kdy dojde k jejímu znovuotevření.

Největší tajemství však obestírá investora stavby. Toho se až do dnešní doby nikomu nepodařilo vypátrat. Na jednom z kamenů stojí pouze napsáno: „Sponzoři: Malá skupina Američanů, kteří usilují o věk rozumu.“

Tajemný údaj o sponzorech a časové kapsli bez datace

Tajemný údaj o sponzorech a časové kapsli bez datace

Muž, který si stavbu monumentu v červnu roku 1979 objednal u Elbertonské společnosti pro zpracování žuly, vystupoval pod pseudonymem R. C. Christian. Uvedl, že zastupuje skupinu, která chce lidstvu nabídnout cestu humanity a do kamene nechat vytesat důležité poselství. Dotyčný muž měl k dispozici neomezené finanční prostředky k zafinancování gigantického projektu a jeho jedinou podmínkou bylo, že všichni stavebníci musí podepsat dohodu o mlčenlivosti a že nikdy nesmí na veřejnost uniknout žádné informace týkající se investora, zadání a stavební dokumentace.

Posledním žijícím mužem, který se s tajemným R. C. Christianem setkal osobně, je osmdesátiletý Wyatt Martin, jenž loni na jeho adresu pro časopis Discover Magazine řekl: „Kdybych jeho jméno prozradil, přiložili by mi pušku k hlavě a odpráskli mě.“

Struktura monolitu

Struktura monolitu

Od počátku se tak stalo „Americké Stonehenge“ zdrojem bezpočtu nejrůznějších teorií. Milovníci konspirací jsou přesvědčeni, že monument je dílem satanistů nebo iluminátů, kteří usilují o nastolení nového světového řádu. Jiní za tím vidí moudrý vzkaz nějakého excentrického vědce. Vdova po Johnu Lennonovi Yoko Ono vnímá georgijská poselství pozitivně, „jako vzrušující výzvu k racionálnímu myšlení“. Oponenti to naopak označili za desatero Antikrista.

Monument často ničí sprejeři.

Monument často ničí sprejeři.

Podle některých hypotéz může být pseudonym tajemného muže odvozen od jména legendárního zakladatele středověkého řádu rosekruciánů Christiana Rosenkreuze. Sám filmař Alex Jones ve svém dokumentu z roku 2008 nazvaném Endgame: Elite’s Blueprint For Global Enslavement uvedl, že žulový monument údajně postavili zástupci tajné společnosti Rosicrucian Order.

Graffiti tu zřejmě zanechal nějaký fanatistický křesťan, jenž považuje monument za dílo satanistů.

Graffiti tu zřejmě zanechal nějaký fanatistický křesťan, jenž považuje monument za dílo satanistů.

Pro nejasný původ a účel stavby se stal monument terčem nenávisti i vandalských útoků ze strany různých skupin, od křesťanů, přes konspirátory až samotné satanisty. Tak například v roce 2008 byly žulové desky postříkány červeným nápisem „Smrt novému světovému řádu!“ Známý autor konspirací Mark Dice dokonce navrhl rozbít monument na milion kousků, neboť je prý satanského původu. „Lidé se bojí, že je důkazem toho, že ilumináti chtějí posvětit plán na zredukování lidské populace,“ vysvětlil konspirátor. Udržet populaci pod hranicí 500 milionů nelze totiž jinak než za cenu nějaké apokalyptické katastrofy.

Hanlivé nápisy očerňují i amerického prezidenta.

Hanlivé nápisy očerňují i amerického prezidenta.

V roce 2009 zmizela z vrchního rohu jednoho z kamenů krychle, načež o čtyři roky později byl uprostřed noci přistižen chlapík jménem William Jeremy Ellis, když se ji snažil vrátit zpátky na své místo. Prý si ji odnesl z „ezoterických a numerologických důvodů“. Kus kamene dosud leží u stavitele pomníku, Elbertonské společnosti pro zpracování žuly, která se stále rozhoduje, jak s ním naložit. Mezitím však letos v srpnu prázdný otvor zaplnila nová krychle s vyrytými nápisem: MM, JAM, 16, 8, 20 a 14. Okamžitě se vyrojilo mnoho teorií dávajících georgijské kameny do souvislostí s celou řadou věcí, včetně nedávno propuknuvšího smrtícího viru Eboly. Netrvalo však dlouho a na internetu se objevilo video, v němž jakýsi Michael Massanelli prohlásil, že krychli tam umístil on na památku své svatby s Jennifer Anne Masanelli, jež se měla odehrát 18. 8. 2014. Zajímavou shodou okolností se dotyčný muž kamarádí s Williamem Ellisem, s nímž se poznal – jak jinak – u monumentu!

Kamenná krychle v rohu s vyrytými číslicemi byla do prázdného otvoru vsazena letos v srpnu.

Kamenná krychle v rohu s vyrytými číslicemi byla do prázdného otvoru vsazena letos v srpnu.

Není proto divu, že byl kámen z pomníku odstraněn místním podnikatelem Martem Clampem, který jej rozbil kladivem a dlátem na mnoho kousků, které pak rozdával přihlížejícím divákům.

Všechny tyhle bizarní události jen prohlubují záhadu Georgijských poradních kamenů a dál přitahují pozornost ezoteriků, konspirátorů i obyčejných vandalů, zároveň však také udržují stálý příliv zvědavých turistů do ekonomicky stagnující oblasti. Uvidíme, jaká mela se kolem Amerického Stonehenge v budoucnu ještě strhne.

Monument se průběžně čistí díky péči místního podnikatele Marta Clampa, jehož otec byl jedním z kameníků, který tu před 35 lety tesal nápisy.

Monument se průběžně čistí díky péči místního podnikatele Marta Clampa, jehož otec byl jedním z kameníků, který tu před 35 lety tesal nápisy.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu