Galvanická lázeň měla blahodárné účinky a nebyla bolestivá.

Galvanická lázeň měla blahodárné účinky a nebyla bolestivá. | zdroj: vintag.es


Galvanická lázeň, to byla voda a elektrický proud

TÉMATA: medicína | léčba | terapie

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 07. 2020 | 12:00

Galvanická lázeň byla předchůdkyní dnešní elektroléčby. Přestože vypadala bizarně a trochu nebezpečně, ve skutečnosti byla bezbolestná a měla i pozitivní zdravotní účinky.

Pacient, kterého bolely například klouby nebo měl revma, byl posazen na speciální křeslo (chtělo by se říci elektrické) a každou svou končetinu vložil do kýblu či jiné nádoby. V ní byla voda a také elektrody, které do ní pouštěly proud. Bylo to poměrně bezpečné, a to právě díky vodě. Pokud by pacient měl v ruce elektrodu, proud by do jeho těla šel pouze jednou malou částí, ale ve vodě by vnímala proud celá pokožka. Pacient mohl sedět zcela oblečen, léčba nebyla nijak bolestivá, na druhou stranu ani nebyla příjemná.

Velkou průkopnicí a propagátorkou galvanické lázně byla kanadská lékařka Jennie Troutová. Ta sice lázeň jako takovou nevynalezla, ale byla její velkou zastánkyní a udělala pro její rozšíření mnoho. V roce 1875 otevřela v Torontu kliniku zaměřenou na tento druh léčby. Klinika byla určena pouze ženám a měla velký úspěch. Později začala nabízet tuto léčbu také nemocným v charitativních zařízeních, kteří si ji sami nemohli dovolit.

Dnes je elektroléčba běžně nabízena pacientům s různými problémy. Už nemá sice podobu galvanické lázně, nicméně princip zůstává v podstatě stejný.

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 07. 2020 | 12:00

Zavří­t reklamu