Termín „velký třesk“ se v užším smyslu používá pro označení časového bodu, kdy začalo pozorované rozpínaní vesmíru, které roku 1927 první navrhl belgický kněz a astronom Georges Lemaître. Za počátek tehdy považoval primordial atom či kosmické vejce. V širším smyslu na označení převládajícího kosmologického paradigmatu, vysvětlujícího vznik a vývoj vesmíru.
Zavří­t reklamu