Sůl se shromažďuje kolem rostlin na okraji Mrtvého moře.
Zavří­t reklamu