12 metrů dlouhý monolit ležel rozlomený na dně Sicilského průlivu.
Zavří­t reklamu