V laboratoři byly stříbrné ruce nejprve zrentgenovány. Pak bylo třeba z úlomků poskládat pravou ruku. Levou, téměř neporušenou ruku stačilo vyčistit.
Zavří­t reklamu